Fukushima

Een beeld van Tokio na de aardbeving, dat verder niets ter zake doet. Volgens het IEA heeft de antikernlobby dit moment bewust gekozen voor een natuurramp.

‘Tsunami is complot van antinucleaire lobby’

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) is misnoegd over de timing van de tsunami in Japan. Die veroorzaakte een ontploffing en nucleair lek in de kerncentrale van Fukushima. “Een slinks manoeuvre van de anti-kernenergie-lobby, beweert het IEA.