Over Ons

De Rechtzetting is een initiatief van Indiyan, een denktank die ijvert voor ander en beter nieuws.

Al te vaak blijkt immers dat het verkeerd loopt met verslaggeving. Dat ligt niet zozeer aan de berichtgeving zelf, maar aan de onderliggende feiten. De werkelijkheid wordt steeds onnauwkeuriger.

De Rechtzetting wil de werkelijkheid opnieuw aansluiting doen vinden bij het nieuws. Opdat niemand nog voor voldongen feiten wordt gesteld.

De redactie gelooft in deconstructieve journalistiek.

U kunt ons bereiken via redactie@rechtzetting.be.

Volg ons op Twitter of word fan van onze Facebookpagina.

Iets te melden?

DISCLAIMER
Door de artikels op deze website te lezen verbindt u er zich toe de regels van de redactie te aanvaarden. Die houden in dat onze berichtgeving op geen enkele manier strookt met de werkelijkheid. De Rechtzetting is zodoende nooit verantwoordelijk voor inbreuken tegen wetgevingen die in de werkelijkheid schijnen voor te komen.