De kusttram is een sluimerend gevaar voor de maatschappij. De veiligheid kan niet verzekerd worden. (Foto Matthew Black)

Tsunami legt veiligheidsrisico kusttram bloot

Na de kerncentrales komt ook de kusttram onder vuur te liggen door wat er in Japan gebeurd is. In het geval van een tsunami zouden honderden passagiers de verdrinkingsdood sterven.

De apocalyptische gebeurtenissen in Japan blijven het nationale politieke toneel beroeren. Door de nucleaire ramp in Fukushima, die volgens experts danig geminimaliseerd dient te worden, kwamen eerder al de Belgische kerncentrales in het verdomhoekje terecht. Natuuractivisten zagen hun kans schoon om op het veiligheidsrisico te wijzen die nucleaire energie met zich meebrengt.

‘Opportunistische politici die om de haverklap in de media willen komen, sprongen op de kar en grepen die gelegenheid aan om te scoren met sentimentele argumenten’, analyseert politicoloog Carl Devos met de hem typerende terughoudendheid.

Ondertussen kwam ook windenergie in een slecht daglicht te staan. Verschillende Japanse windturbines zijn door de aardbeving van hun sokkel gesukkeld, en hebben al molenwiekend hele dorpen weggevaagd. ‘Al jarenlang wijs ik op het risico van dergelijke bouwsels’, zegt Kamerlid Jean-Marie Dedecker (LDD). ‘Als kustbewoner weet ik dat de kracht van de wind door de mens niet te bedwingen is. Je kunt nog zoveel veiligheidsmechanismes inbouwen, zulk een potent natuurfenomeen laat zich niet beteugelen. In die zin ben ikzelf ook een beetje een wind.’

Volgens Dedecker is door de natuurramp in Japan ook eens en voor altijd aangetoond dat de Belgische kusttram onverantwoorde risico’s meedraagt. ‘Door de tsunami zijn hele treinen weggespoeld. De zee heeft ze gegrepen en nog altijd niet teruggegeven. Het was lichtzinnig van de Japanners om hun spoorwegen zo dicht bij de kustlijn te leggen, net zoals het lichtzinnig was van de Vlaamse regering om een tramlijn langs de kust te laten lopen’, stelde Dedecker gisteren in de Kamer.

Overdag rijden er op elk moment in totaal zestien tramstellen op het traject, dat bijna 70 kilometer lang is. ‘Er kunnen maximum 200 passagiers op zo’n tram. Dat wil dus zeggen dat één vloedgolf minimum 3.200 levens zal eisen’, rekent Dedecker voor. ‘Ik vind dat een ontzaglijk hoog aantal en het maakt me razend dat de Vlaamse overheid daar zo licht overgaat.’

Voorstanders van de kusttram erkennen dat er bepaalde gevaren zijn. ‘Maar de kans op een worstcasescenario bedraagt 1 procent. Onze ingenieurs verzekeren ons dat een ramp ondenkbaar is. Het feit dat de afgelopen twintig jaar geen enkel incident de pers gehaald heeft, bewijst de betrouwbaarheid van de kusttram’, reageert Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.

‘Door vele voordelen op korte termijn verdringt men liever gevaren op lange termijn’

‘De kuststreek is ook aangewezen op de kusttram’, legt mobiliteitsspecialist Wouter Van Besien (Groen!) uit. ‘De vele bejaarden die aan de kust wonen, beschikken nauwelijks over eigen vervoer. Daardoor zijn zij grotendeels afhankelijk van de kusttram. Door de vele voordelen op korte termijn, verdringen zij liever de gevaren die op lange termijn kunnen opduiken.’