De Illuminati zijn onder andere verantwoordelijk voor de satanische symbolen op het dollarbiljet. Met de kernramp in Fukushima hebben ze echter niets te maken, en dat stoort hen mateloos.

Fukushima dwarsboomt plannen Illuminati

De Illuminati, een amalgaam van schimmige organisaties die streven naar een Nieuwe Wereldorde, zitten verveeld met de kernramp in Japan. Die gooit andermaal hun snode plannen overhoop.

Reeds sinds de jaren zeventig van de achttiende eeuw streven de Illuminati ernaar om achter de schermen de wereld te overheersen. Sinds de opmars van de liberale democratie, gepaard met de markteconomie, is de internationale beweging erin geslaagd haar discipelen te droppen in velerlei overheidsinstanties en ondernemingen.

‘De facto heb ik niets te zeggen. Al mijn daden worden gedekt door mijn verlichte vrienden’, liet Amerikaans president Barack Obama zich in november nog ontvallen in The Late Show with David Letterman.

Helaas gooit de kernramp in Fukushima een hoop radioactief roet in het eten van de informele wereldregering. ‘Je kunt de mooiste samenzweringen uitdenken, met heerlijk complexe manipulaties en begoochelingen van het meest elegante vernuft. Maar dan komt daar altijd die ene stoorzender opduiken: het toeval’, legt ex-journalist en logebroeder Siegfried Bracke uit. ‘Geloof me, wij van de vrijmetselarij hebben het al vaak genoeg meegemaakt. Denk maar aan rampen als de opgang van U2 of het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.’

De Vrijmetselaarsloges lachen momenteel in hun vuistje. ‘De Illuminati dachten ons de loef afgestoken te hebben. “Jullie zijn voor ons wat de katholieke kerk is voor jullie: een vervelend relict uit het verleden”, kreeg ik al eens te horen. Maar nu is er toch wel paniek bij onze eerwaarde ‘collega’s’. Dit hadden ze niet zien aankomen’, grijnst Bracke.

De Nederlandse onderzoeksjournalist Matthijs Van Nieuwkerk erkent dat de Illuminati met de handen in het haar zitten. ‘Ik volg deze organisatie al sinds de jaren tachtig, toen ze mee de val van de Sovjet-Unie veroorzaakte, en pas voor het eerst merk ik in hun rangen iets wat lijkt op besluiteloosheid’, bevestigt Van Nieuwkerk. ‘Kernenergie was hun gulden ticket richting werelddominantie. Het groeiende marktaandeel van nucleaire energie zorgde ervoor dat volledige natiestaten afhankelijk werden van de Illuminati – kijk maar naar jullie Electrabel.’

Het probleem van de Illuminati is niet per se dat er een kernramp ís, maar dat zij die niet controleren. ‘In bepaalde gevallen zou een kernsmelting hen helemaal niet slecht uitkomen’, weet Van Nieuwkerk. ‘Zolang de kerncentrale van Montalto, op nog geen honderd kilometer van het Vaticaan, actief blijft, zal de paus wel op zijn woorden letten. De Illuminati deinzen er niet voor terug om een fatale kettingreactie uit te lokken. Het splijtatoom is de gehoornde draak aan hun loden ketting.’

Achter de meltdown in Fukushima zit echter geen complot, maar een combinatie van natuurramp en verregaande incompetentie. ‘Illuminati háten het als er dingen gebeuren waarop ze geen vat hebben. Dat is bijna op het dwangneurotische af. Een psychotische organisatie als de katholieke kerk bestudeert meteen hoe ze haar voordeel kan doen met een dergelijke ramp, maar de Illuminati reageren als van de hand Gods geslagen’, vertelt Van Nieuwkerk. ‘Ze kunnen zelfs niet meer beweren dat zij de tsunami veroorzaakt hebben, want die is al in de schoenen geschoven van de antinucleaire lobby.’

Het probleem is niet per se dat er een kernramp ís, maar dat Illuminati die niet controleren

In België zijn de Illuminati verantwoordelijk voor het algemeen rookverbod, de chemtrails boven de Vlaamse Rand rond Brussel en het ontstaan van de popgroep BABE, die de massa tot eeuwigdurende slaafsheid moet dwingen.