Ook Freddy Thielemans werd het slachtoffer van zogezegde humor. ‘Men heeft mij dingen laten zeggen die ik alleen maar zou zeggen als ik meer dan vijftien pinten heb gedronken.'

‘De Rechtzetting’ steunt verbod op satire

Het Vlaams Parlement stelt paal en perk aan satirische websites die onder het mom van ‘humor‘ de meest beledigende, homofobe en racistische praat verkopen. De Rechtzetting verwelkomt het verbod.

De commissie-Media van het Vlaams Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die satire en bijtende humor definitief aan banden moet leggen. ‘Er komen sanctiemaatregelen op het valselijk citeren van politici. Het geloofwaardig maken van onwaarschijnlijke feiten is onaanvaardbaar. Zogezegde humor is geen excuus om goedgelovige lezers te misleiden’, weet een politicus. ‘Die handelswijze is kwetsend voor de betrokkenen. Evenmin is zij goed voor de perceptie van de politiek – die is nú al zo slecht.’

Ook het bespotten van (al dan niet gekleurde) bevolkingsgroepen en (anders)geaarde medemensen wordt compleet verboden in de resolutie. ‘Wanneer het Vlaams Belang grappen maakt over de islam, noemt iedereen hen racistisch. Maar wanneer een website als De Rechtzetting zoiets doet, zouden we niet verontwaardigd mogen zijn’, klaagt Chokri Mahassine (sp.a), zelf van bruine afkomst. ‘Voor veel mensen is dat verwarrend. Racisme is altijd racisme. Punt.’

‘De meeste pogingen tot satire zijn zo ontstellend zwak dat de lezers zelf niet doorhebben dat het om satire gaat’, stelt Johan Verstreken (CD&V), die tot ieders verbazing nog leeft. ‘Kijk maar naar de commentaren op die sites zelf. Dikwijls zijn de artikels flauw en humorloos en bevestigen ze enkel clichés.’

‘Vlaams-nationalistische humor is nu eenmaal iets dat nog moet worden uitgevonden’, erkent Wim Wienen (VB), de vrolijke Frans van de commissie-Media. ‘Al laat ik wel graag een opening voor grappen over joden.’

Dat het niet meer toegelaten is om politici valse citaten in de mond te leggen, is een grote opluchting voor Freddy Thielemans (PS), de als burgemeester van Brussel zelf het slachtoffer is geworden van die schandelijke praktijk. ‘Men heeft mij dingen laten zeggen die ik alleen maar zou zeggen als ik meer dan vijftien pinten heb gedronken’, benadrukt Thielemans (PS). ‘Zover ik het mij kan herinneren is dat pure laster.’

Helemaal verboden is politieke satire niet. Het mag nog mits er een duidelijke waarschuwing bij wordt geplaatst: ‘Dit artikel is vals, want de politicus in kwestie zou zoiets nooit zeggen of doen.’ Satire buiten een satirische context is echter ten strengste verboden en zelfs voor het hof van beroep bestraft met hoge geldboetes.

‘Politici zeulen van oudsher een imago van onbetrouwbaarheid mee’, becommentarieert Kamerlid Siegfried Bracke (N-VA). ‘Ik denk dat het maatschappelijk gezien onverantwoord is om de antipolitiek en het populisme verder te voeden door de verspreiding van bedenkelijke satirische stukjes over mij en mijn collega’s.’

Ook het lachen met bekende mediafiguren wordt ingeperkt. Wanneer kandidaat-humoristen de draak willen steken met een bekende Vlaming, zijn ze verplicht om hem vooraf inzage te geven in het artikel. De BV en zijn entourage hebben 24 uur de tijd om aanpassingen voor te stellen of de publicatie integraal te verbieden. ‘Stel je eens in de plaats van onze familie’, zegt Anne De Baetzelier (Lijst Dedecker). ‘Hoe moeten zij zich voelen als ze zomaar op een satirische website kunnen lezen wat ik op de televisie allemaal heb uitgespookt?‘

Johan Verstreken:
‘De meeste pogingen tot satire zijn zo ontstellend zwak dat de lezers niet doorhebben dat het om satire gaat’

De redactie van De Rechtzetting verwelkomt het verbod op satire met open armen. ‘Wij geloven dat ongebonden kwaliteitsjournalistiek nodig is’, stelt verantwoordelijk uitgever Gianni Caspaer. ‘Het is ergerlijk dat wij relevante onderwerpen proberen aan te snijden terwijl onze collega’s de werkelijkheid voortdurend in het belachelijke trekken. Zo kunnen wij onze rol als vierde macht niet naar behoren uitoefenen.’

Het nieuwe decreet zou van kracht gaan in september 2013. Eerder werd al een wetsontwerp gestemd waardoor politiechefs en magistraten niet langer straffeloos kunnen worden beledigd.