Wetenschappers doorzoeken de Koran op zoek naar verderfelijke passages. Er gaan stemmen op om het heilige boek te labelen als moreel verwerpelijk.

Studente krijgt orgasme door Koranverzen

In de bibliotheek van de Universiteit Gent is een jonge vrouw op luidruchtige wijze klaargekomen. Dat gebeurde tijdens het lezen van de Koran. De studente wordt vervolgd wegens openbare zedenschennis.

Op het moment dat Anne-Marie Seyskens (21) seksueel overweldigd werd, bevond zij zich in de leeszaal van de centrale bibliotheek. Daar gingen de feiten niet onopgemerkt voorbij.

‘Ik dacht eerst: amai, welke seut zit er hier nu de Koran te lezen?’, getuigt studente communicatiewetenschappen Céline Vanongevalle (19), die zich verdiepte in socialmediastrategieën. ‘Opeens hoorde ik dat ze zwaarder begon te ademen. Het werd bijna hijgen – wat me verbaasde van zo’n frêle meisje. Het gehijg werd gekreun en voor je er erg in had, zat ze de hele bibliotheek bijeen te krijsen en te brullen. Stevige lectuur, blijkbaar.’

Raf Dedecker (20) beaamt. ‘Er stond schuim op haar lippen en haar ogen rolden weg. Dan weet je het wel: die vrouw zat keihard klaar te komen’, vertelt de student geschiedenis. ‘Ik heb nog gevraagd of ik haar kon bijstaan, maar uit haar gestamel viel niets zinnigs op te maken.’

Tamelijk beschroomd geeft Anne-Marie toe dat ze de gewijde stilte van de bibliotheek verstoord heeft. ‘Tijdens mijn lectuur werd ik inderdaad overvallen door een climax. Het was geen intellectueel, wel een erotisch hoogtepunt. Ik loop sindsdien rond met een kramp in mijn schaamlippen’, zegt de studente klassieke filologie.

Anne-Marie werd zelf compleet verrast. ‘Ik had dit niet zien aankomen. Van de Koran verwacht je zoiets toch niet? Opeens botste ik op een erotische passage en voor ik het goed en wel besefte, begon mijn onderbuik zich in extase samen te trekken’, herinnert ze zich. ‘Ik mag er niet te veel aan terugdenken of mijn venusheuvel neemt me wéér op sleeptouw. Dat is een beetje gênant. Ik heb niet de gewoonte om klaar te komen wanneer er iemand anders in de buurt is.’

Hoofdbibliothecaris Sylvia Van Peteghem van de UGent heeft alle begrip voor Anne-Maries onopzettelijke uitspatting. ‘Iedereen die weleens in een boek snuistert, is al tot orgasme gekomen dankzij een sensuele passage. Wie in een bibliotheek werkt, is uiteraard vertrouwd met het fenomeen. Enkele welgemikte woorden en hop, je verliest de controle over je erogene zones. Dikwijls komt daar enig stampvoeten aan te pas. Het vergt oefening en ervaring om zo’n akkefietje in stilte te laten gebeuren, want een orgasme in een publieke ruimte is nog altijd een strafbaar vergrijp.’

Omdat enkele getuigen klacht indienden tegen Anne-Marie zal zij vervolgd worden wegens openbare zedenschennis. ‘Ik erken dat ik heb gezondigd’, zegt ze. ‘Mijn gedrag was onvergeeflijk. Ik kan alleen hopen dat de rechter aanvaardt dat het buiten mijn wil om gebeurd is. Geen enkele vrouw houdt haar onderbroekje droog bij het lezen van dergelijke vunzigheid.’

Anne-Marie Seyskens:
‘Geen enkele vrouw houdt haar onderbroekje droog bij het lezen van dergelijke vunzigheid’

Concreet gaat het over de passage waarin Mohammed, de auteur van de Koran, het verschil uitlegt tussen wit mannelijk en geel vrouwelijk sperma. De vraag luidt of zoveel perversie wel getolereerd kan worden. ‘Ik begrijp dat men naar adem hapt bij zulke fragmenten. Toch moeten we benadrukken dat de UGent een wetenschappelijke instelling is en dat censuur uit den boze is’, stelt Van Peteghem.

Kan de Koran dan niet gelabeld worden als erotiserende, moreel verwerpelijke literatuur? ‘Dat is gevaarlijk. Waar leg je de grens?’, merkt literatuurwetenschapper Jaak Armagneau op. ‘Bovendien provoceer je zo strenggelovige moslims. Mogelijk vinden zij zo’n label godslasterlijk, waarop ze in al hun vroomheid de Boekentoren in de fik steken terwijl die net op het punt staat om gerenoveerd te worden.’