Ingrid Schoeters, die als twee druppels water lijkt op haar echtgenoot Yves Liégeois, is voor de rechtbank ontheven van het recht op belediging.

Verboden te lachen met zuur wijf Liégeois

De rechter heeft De Rechtzetting verboden om een artikel te wijden aan de veroordeling van Yves Desmet. Het risico is immers te groot dat daarbij gespot wordt met burgerlijke partij Ingrid Schoeters.

‘Toegegeven, Ingrid Schoeters is een zeer domme vrouw. Die madam is zo verzuurd dat augurken plaatsvervangende schaamte voelen wanneer zij haar bezig zien. Haar man, de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois, belijdt de klassenjustitie alsof zijn libido ervan afhangt, zijzelf geeft zijn geld uit aan onnozele rechtzaken waarmee ze zichzelf interessant probeert te maken. Als vrederechter veroorzaakt ze meer ruzies dan dat ze er oplost. Maar néén, ge gaat dat erbarmelijke mens niet met spot overladen, want ik verbied het u en als ge niet luistert, smeer ik u een dwangsom aan van 20.000 euro per leesteken. Spaties inbegrepen. A propos, ook over mijn vonnis houdt ge zedig uw mond. Me comprenez-vous?

Zo luidde de beslissing van de Mechelse edelachtbare die even tevoren nog Yves Desmet had veroordeeld tot een schadevergoeding van maar liefst één euro. Kennelijk had de hoofdredacteur van De Morgen de vrijheid van meningsuiting besmeurd door Yves Liégeois in een opiniestuk kritisch te bejegenen. Nu De Rechtzetting niet mag berichten over de dubbele gerechtelijke dwaling, haalt de vrouw van de Antwerpse procureur-generaal een dubbelslag thuis. Zij ontkomt aan het recht om beledigd te worden.

‘Mijn benepen persoonlijkheid ten spijt wens ik toch even te gniffelen’, zegt Ingrid Schoeters toegefelijk. ‘Ik ben een alleraardigste dame, slechts goed genoeg voor de beste kringen, maar er zijn grenzen aan mijn welwillendheid. Dat één omhooggevallen journalist het nodig vond om mijn man de les te spellen, was affrontelijk genoeg. Daarmee heeft hij ons eerbiedwaardige gezin onherstelbare schade berokkend. Gelukkig heeft de rechter mijn redenering gevolgd. Dat andere journalistieke beunhazen ons nu nog eens door het slijk zouden halen, is te gek voor worden.’

‘Natuurlijk is dat maar mijn mening,’ beseft Schoeters, ‘maar zoals ondertussen bekend is, is mijn mening méér waard dan die van jullie. Zo werkt klassenjustitie nu eenmaal. Leer ermee leven.’

‘Een verontrustende uitspraak’, zucht Pol Deltour van de journalistenbond VVJ. ‘Maar ik mag er verder niets over zeggen, of ik krijg zelf een proces aan mijn broek. Is het goed als ik in de plaats wat algemeenheden verkondig over de persvrijheid en de vrije meningsuiting? Ik zou graag een uitleg aan elkaar breien waarin de termen ‘zorgwekkend’, ‘verbijsterend’, ‘ontzet’ en ‘stomverbaasd’ een prominente rol spelen. Oké?’

Strenge rechter:
‘Ge gaat dat erbarmelijke mens niet met spot overladen, want ik verbied het u’

Yves Desmet van zijn kant zou graag een opiniestuk schrijven over de dame in kwestie. ‘Want dát heb ik dus nog niet gedaan. Ik hoop dat mevrouw Schoeters mij dan opnieuw voor de rechter sleept en dat die mij veroordeelt tot nog eens een schadevergoeding van één euro’, zegt de Mechelse recidivist. ‘Dan heb ik weer wisselgeld voor de sigarettenautomaat.’