Fabiola maakt de jongste weken een verlepte indruk. De hysterische kritiek op haar erfenisregeling hebben haar diep geraakt.

Staat gunt getergde Fabiola schadevergoeding

Koningin Fabiola heeft 10 miljoen euro morele schadevergoeding geëist én gekregen. De oude draak was gechoqueerd door de vernietigende reacties op haar stichting. De regering schuift haar wat smartengeld toe.

Koningin Fabiola de Mora Y Arogantium blijft voor commotie zorgen. Haar woordvoerder Bruno Nève de Mévergnies maakte op een nauwelijks bijgewoonde persconferentie bekend dat de weduwe van koning Boudewijn bij de Belgische staat mag aankloppen voor een morele schadevergoeding. Die bedraagt ‘slechts 10 miljoen euro’. Fabiola zegt geraakt te zijn door de gierige houding der Belgen.

‘De koningin krijgt het niet letterlijk op de heupen, haar benenspel is goed’, aldus Nève de Mévergnies. ‘Ze is helemaal niet van de kaart door de beslissing haar dotatie te verlagen. Daar heeft ze begrip voor. Zijzelf was al langer vragende partij, maar om electorale redenen blokkeerden de PS en N-VA het dossier. De ene partij is de monarchie ter wille om het land samen te houden, de andere partij koestert het koningshuis als favoriet doelwit.’

Woordvoerder Fabiola:
‘De Belgische bevolking heeft zich van haar kleinste kant laten zien’

Wel heeft de koningin zwaar klop gekregen door de negatieve commentaar op haar legaat. ‘De bevolking heeft zich van haar kleinste kant laten zien. Die haatcampagne inspireert de koningin tot wraak op de Belg met de pet’, legt Nève de Mévergnies uit. ‘De belastingbetaler betaalt nu een schadevergoeding die de koningin kan doorstorten naar andere schimmige fondsen.’

Tevens onthulde Nève de Mévergnies dat een dozijn lakeien wordt ontslagen. Eén van hen, koffieschenker Williame de Bosvorde, klapte uit de keuken. ‘Fabiola lijdt aan een proactieve vorm van decompensatie uitgelokt door de vrekkige houding van de Belgen, die haar kwalijk nemen dat ze verpauperde Spaanse edelen wil steunen via een illegale stichting’, beweerde de Bosvorde. ‘Zij is een levend lijk dat ons nog veel geld zal kosten.’