Een trein in het station van Turnhout die eigenlijk al aan de andere kant van het land moest staan. 'En dan zijn we nog niet eens beginnen te staken', foetert de vakbond. (Foto Aron de Jong)

Spoorwegen ook zonder crisis geblokkeerd

Door een hallucinant gebrek aan coördinatie kan de NMBS onvoldoende reageren op situaties, of het nu gewone dan wel crisissituaties zijn. Dat blijkt uit een rapport van de FOD Mobiliteit.

De drie patapoefs binnen de NMBS-Groep – de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding – weten niet hoe ze moeten functioneren op een gewone spoordag. Daardoor ontstaan crisissituaties, waarop de drie zusterbedrijven nog minder goed kunnen inspelen.

In haar vernietigende rapport, dat De Rechtzetting kon inkijken, analyseert de FOD Mobiliteit haarfijn wat er allemaal misliep tijdens de laatste 85 jaar in het bestaan van Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Het bewuste rapport gaat over de chaos die ontstond toen de NMBS in 1926 werd opgericht. Sindsdien strandden miljoenen reizigers in stations tussen de Kust en de Ardennen. Honderdduizenden andere passagiers zaten urenlang vast in oververhitte treinstellen.

De spoorwegen zijn zeker en vast in staat om treinstellen te laten rijden, maar hebben er zich nooit op voorbereid dat daar effectief passagiers op kruipen. Nochtans was van in den beginne duidelijk dat de trein potentieel had om uit te groeien tot een praktisch vervoermiddel.

Toen in 2005 de NMBS opgesplitst werd in drie entiteiten was het hek helemaal van de dam. In de stations is niet duidelijk wie de leiding heeft. Iedereen loopt iedereen maar voor de voeten. Treinbegeleiders weten niet hoe ze alarmsystemen moeten uitzetten, terwijl rode stoplichten niet weten hoe ze negligente machinisten moeten tegenhouden. ‘Niemand bij de Belgische Spoorwegen weet nog wat zijn taak is. Wie wel weet wat zijn taak is, weet niet meer wie hij is’, klaagt een vakbondsman die node anoniem blijft.

De ontelbare incidenten laten zich wekelijks voelen tot in de stations van Antwerpen, Oostende, Luik, Aarlen, Lille-Flandres en álles daartussen. Tijdens de spitsuren raken de perrons overbevolkt en doordat de vertragingen zich opstapelen, tonen de schermen in de stations alleen de vertraagde treinen. Reizigers hebben er het raden naar welke treinen nog rijden. De omgeroepen informatie is vaak onverstaanbaar. ‘En dan zijn we nog niet eens beginnen te staken’, moppert een andere naamloze vakbondsafgevaardigde.

Vakbondsman:
‘Wie wel weet wat zijn taak is, weet niet meer wie hij is’

‘De NMBS-Groep onderschat iedere situatie en tracht te sussen terwijl alles erger wordt’, stelt Maggie De Block (Open Vld). De Block is voorzitter van de Kamercommissie die naar het rapport zal staren zoals koeien naar een voorbijrijdende trein. ‘Ondertussen blijft men de ene fout na de andere maken. Blijkbaar mag er zelfs niet worden overlegd over wat de beste oplossing is voor de reizigers.’