Een pastoor die het niet lang meer zal uitzingen. Léonard vraagt meer respect voor bejaarde geestelijken.

Om het uur sterft een pastoor aan ouderdom

Aartsbisschop Léonard heeft tijdens de middernachtmis meer aandacht gevraagd voor het schrijnende lot van priesters. Om het uur sterft er eentje van de ouderdom.

Aartsbisschop André-Jozef Léonard heeft in zijn homilie tijdens de middernachtmis in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen aandacht gevraagd voor het lot van moegetergde priesters en geestelijken aller landen. Zij krijgen al te vaak de wind van voren. Aan het eind van zijn homilie deed Léonard nog een opvallende noodkreet. ‘Om het uur sterft er een pastoor aan ouderdom. Dat zijn schrijnende toestanden. Stop dit onrecht!’

‘Het verkondigen van het woord Gods is voor vele priesters een dagelijkse strijd met de dood,’ sprak de aartsbisschop de aanwezige gelovigen toe. ‘Dat bewijzen de schrijnende sterftecijfers. Om het uur sterft er een pastoor van de ouderdom, om de twee dagen een bisschop en om de maand een aartsbisschop. Daarom dat ik dit jaar zou willen vragen om ons hart te openen voor de priesters die hun leven op het spel zetten om God te dienen.’

Het Westen mag niet onverschillig blijven voor die wantoestanden, stelde Léonard. ‘Vele priesters lijden aan ouderdomskwalen zoals een wijnbuik of een te hoge cholesterol. Toch wordt daar niets tegen ondernomen. Een spuitje kan nochtans wonderen doen. Vanuit de internationale gemeenschap blijft het ijzig stil. Logisch, het Westen heeft zelf boter op het hoofd en jaagt geestelijken op de vlucht. De kerntaken van het priesterschap worden hier niet ten volle geapprecieerd.’

Léonard noemde enkele geestelijken die het de laatste tijd wel erg hard te verduren kregen en vroeg de gelovigen voor hun zielenheil te bidden. ‘Denken we maar aan monseigneur Vangheluwe, die vervolgd werd om zijn geloof en naar Frankrijk moest vluchten. Laat ons bidden. Of denken we aan al die priesters die hun vaderland moeten verlaten omdat ze hier geconfronteerd werden met een per abuis verwekt kind, terwijl hun geloof voorbehoedsmiddelen noch abortus toestaat. Laat ons bidden.’

André Léonard:
‘Vele priesters lijden aan ouderdomskwalen zoals een wijnbuik of een te hoge cholesterol’

De aartsbisschop vroeg ook bijzondere aandacht voor pater Eric Dejaeger, die België lang geleden ontvluchtte en naar Canada trok. ‘Maar nu wordt hij in Canada voor het gerecht gedaagd. Hem worden allerlei dingen in de mond gelegd terwijl hij doodziek is. Mensonterende omstandigheden. Zijn priesters dan geen mensen meer? Laat ons bidden.’