Met vereende krachten wisten collega's de printer uit te zetten, maar voor Victor Decreus (foto) was het te laat.

Ambtenaar stikt onder uitgeprint Staatsblad

Een werkongeval maakte een eind aan het leven van de 54-jarige ambtenaar Victor Decreus. De man wilde het volledige Staatsblad afdrukken. De duizenden pagina's verstikten hem in zijn krap bemeten kantoor.

Het was de postbediende van het ministerie van Landbouw, waar Decreus al meer dan dertig jaar werkte, die het lijk van de ambtenaar ontdekte toen hij de deur opende en overspoeld werd door papier. Op dat ogenblik was het Staatsblad nog altijd aan het afdrukken. De postbediende sloeg alarm, en met vereende krachten slaagden collega’s erin de printer uit te schakelen.

Uit e-mailverkeer blijkt dat Decreus zich opgewonden had over het feit dat ‘elke Belg het Staatsblad hoort te kennen‘ en wilde hij een punt maken van de feitelijke onleesbaarheid ervan door het in zijn totaliteit af te drukken. Zijn collega’s herinneren hem als een plichtsgetrouwe man.

Minister van Landbouw Sabine Laruelle (MR) was niet aanwezig in het gebouw op het moment van het ongeval. ‘Het is vreselijk wat Victor overkomen is, en ik betuig mijn medeleven aan zijn nabestaanden’, liet ze weten. Ook andere politici spraken woorden van troost uit, maar binnen de liberale MR zien ze het ook als het zoveelste voorbeeld van een dolgedraaide bureaucratie.

Een anonieme partijmilitant tweette: ‘Een document van meer dan 100.000 pagina’s is absurd, ook elektronisch. Het is tragisch dat meneer Decreus moest overlijden om dat ten overvloede duidelijk te maken.’ Het Staatsblad wordt sinds 2002 niet meer op papier uitgegeven, maar is sindsdien enkel nog toegenomen in volume.

Anderen zetten dan weer vraagtekens bij de actie van de overleden ambtenaar. ‘Om een punt te bewijzen maalde Decreus ettelijke bomen en liters inkt door zijn printer. Ecologisch totaal onverantwoord’, zegt Kristof Calvo (Groen). ‘Er bestaan efficiëntere manieren van protest.’

Intussen zijn de opruimwerkzaamheden nog altijd bezig op het kabinet van minister Laruelle. ‘We verwachten nog tot morgen bezig te zijn om de gang en het kantoor van meneer Decreus volledig papiervrij te maken’, zegt ze. Dat opruimen gebeurt door een team met gespecialiseerde pakken tegen papercut, want normale ambtenaren zijn daar niet voor bevoegd.

Sabine Laruelle (MR):
‘We verwachten nog tot morgen bezig te zijn om de gang en het kantoor van meneer Decreus volledig papiervrij te maken’

Komende maandag wordt Victor Decreus begraven in zijn geboortestad La Louvière. Hij zal de geschiedenis in gaan als de eerste ambtenaar ooit die stikte in een stapel onbeheersbaar papier.