'Als Afghanistan werkelijk onveilig zou zijn, zou de Dienst Vreemdelingenzaken er geen mensen naar terugsturen', zegt Maggie De Block.

‘Afghanen leven in prachtig, veilig land’

Maggie De Block onderneemt een dienstreis naar Afghanistan. Ze zal de lokale bevolking ervan overtuigen dat hun land wel degelijk veilig is. Zo wil ze het aantal Afghaanse gelukzoekers in België beperken.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) zal eind oktober naar Afghanistan afreizen. Dat liet haar kabinet weten in de nasleep van de uitwijzing van Navid Sharifi.

Met een rondreis in Afghanistan wil De Block in de eerste plaats aantonen dat het wel meevalt met die zogezegde onveiligheid in de regio. Het ergert haar mateloos dat het land altijd zo negatief in het nieuws gebracht wordt.

‘Wie zegt dat, dat het in Afghanistan onveilig zou zijn, Rudi Vranckx of zo? Als we die moeten geloven, kan je buiten Europa nergens nog op reis’, sneert De Block. ‘Kijk, indien Afghanistan werkelijk onveilig zou zijn, dan zou de Dienst Vreemdelingenzaken er geen mensen naar terugsturen,’ gelooft de staatssecretaris. ‘Dat zou inhumaan en zelfs gevaarlijk zijn. Maar ik heb het volste vertrouwen in de mensen van mijn eigen administratie.’

Maggie De Block:
‘Helaas worden de Afghanen vaak met verkeerde informatie geconfronteerd’

Toch wordt de reis van de staatssecretaris niet zomaar een toeristisch uitstapje. Er staan gesprekken op het programma met diverse politici, krijgsheren en rebellenleiders. ‘Afghanistan is een prachtig en veilig land, maar de lokale bevolking beseft dat niet altijd’, stelt De Block.

‘Helaas worden de Afghanen vaak met verkeerde informatie geconfronteerd, waardoor er onder de bevolking een enorm onveiligheidsgevoel leeft. Ik ben er echter van overtuigd dat die mensen niet naar België zouden komen als ze de veiligheidsrapporten van mijn administratie zouden kunnen inkijken’, sneert de liberale politica naar de falende aanpak van de misdaad in België.

Verder zal De Block de lokale bevolking wijzen op het enorme potentieel in Afghanistan. Ondernemen wordt er, anders dan in Vlaanderen, nog niet beknot door een toevloed aan administratieve en fiscale verplichtingen. ‘De taliban zullen grote ogen trekken wanneer ik hun de Vlaamse regels over de export en import van papaver en vuurwapens uitleg. Dan hebben die mensen in eigen land toch meer mogelijkheden.’