Marc Descheemaecker, CEO van de NMBS, laat reizigers beslissen waar de trein stopt. 'De wil van de meerderheid is wet.'

NMBS: ‘Haltes verhinderen vlot treinverkeer’

De NMBS compenseert de drastische frequentievermindering van de Belgische treinen. Vanaf 2014 zullen de treinen gewoon doorrijden als de meerderheid der passagiers niet wil afstappen.

Ook uit de meest recente enquête over de Belgische spoorwegen blijkt dat de reiziger ontevreden is. ‘De treinen zijn te traag en mist ons dienstverlening stiptheid’, erkent CEO Marc Descheemaecker. ‘Dat is vooral te wijten aan de overvloed aan tussenhaltes. Daar zullen we nu iets aan doen. Als je naar de supermarkt gaat, stop je toch ook niet voor elk product dat je niet koopt? De vele haltes verhinderen een vlotte doorstroming van het treinverkeer.’

Waarom de tussenhaltes ooit zijn gebouwd, is niet duidelijk. ‘Praktisch is het niet, dus wellicht was het een politieke beslissing van mijn voorgangers‘, haalt Descheemaecker de schouders op. ‘Te vaak stappen slechts enkele passagiers af aan een halte waar verder niemand iets aan heeft. Het overgrote deel van de passagiers blijft braaf, maar ongeduldig wachten tot de trein zich weer in beweging zet. Op naar de volgende overbodige tussenstop.’

Om daar iets aan te doen zal de NMBS de passagier meer inspraak gunnen: vanaf 2014 wordt er gestemd of een trein wel moet stoppen. ‘Via hun smartphone of tablet kunnen reizigers elektronisch stemmen. De trein zal pas stoppen als minstens de helft van de passagiers dat nodig vindt. Zo speelt de treinregeling, voor het eerste in de geschiedenis van de NMBS, rechtsreeks in op de wensen van onze passagiers’, onthult Descheemaecker. ‘De wil van de meerderheid is wet.’

Vallen naar bederf stinkende bejaarden zonder iPad dan niet uit de boot? ‘Het moet van twee kanten komen. Als wij ons aanpassen aan de reiziger, moet de reiziger zich zien aan te passen aan onze aanpassingen’, werpt Descheemaecker op. ‘We stellen ons wel flexibel op: je hoeft niet op de trein te zitten om een stem uit te brengen. Zo kunnen godvergeten dorpen als Aalst af en toe nog eens een trein doen stoppen wanneer er voldoende inwoners naar Brussel of Gent willen.’

Marc Descheemaecker:
‘De trein zal pas stoppen als minstens de helft van de passagiers dat nodig vindt’

De NMBS zet een campagne op poten die treinreizigers aanraadt naar een grote stad te verhuizen. ‘In een democratisch systeem sluit je je maar beter aan bij de meerderheid’, stipt Descheemaecker aan. ‘Voor de grillen van de minderheid hebben we echt geen tijd. Het is voor de NMBS al moeilijk genoeg om rekening te houden met de meerderheid van de reizigers.’