Kandidaat-rector Freddy Mortier: 'De loge moet haar duistere rol in alle openheid kunnen spelen.' © Thomas Smolders

Loge belooft meer transparantie over gesjoemel bij Gentse rectorverkiezingen

De rectorverkiezingen aan de Universiteit Gent verliepen uiterst moeizaam. Een grondige hervorming van de kiesprocedure dringt zich op. De loge belooft alvast haar gesjoemel transparanter te laten verlopen.

Paul Van Cauwenberge:
‘UGent moet in alle transparantie durven uitleggen op welke manier er wordt gemarchandeerd’

Door niet aflatende schaduwspelletjes van de loge en de christelijke zuil draaiden de rectorverkiezingen van de UGent royaal in de soep. Het eerste stemresultaat van de verkiezingen tot vice-rector werd ongeldig verklaard, waardoor de stemming moest worden overgedaan.

Hypocriet

‘Dat zorgde voor heel wat frustraties bij de kandidaten en een negatieve berichtgeving in de media‘, beseft afscheidnemend rector Paul Van Cauwenberge. ‘Om de geloofwaardigheid van onze instelling te vergroten, moeten we in alle transparantie durven uitleggen op welke manier er wordt gemarchandeerd.’

Als het aan kandidaat-rector Freddy Mortier ligt, worden de Gentse rectorverkiezingen na zijn aanstelling drastisch hervormd. ‘Sinds mensenheugenis worden de Gentse bestuursleden de facto door de loge verkozen, we moeten daar niet hypocriet over doen. Laten we dus in alle openheid een procedure uitwerken die de loge in staat stelt om haar duistere rol in alle openheid te spelen’, stelt de filosoof voor.

Smerige spelletjes

De loge is opgetogen dat haar rol als kingmaker van de Gentse alma mater eindelijk wordt geofficialiseerd. Een grootmeester die vooralsnog anoniem wenst te blijven zegt: ‘Over de manier waarop we in achterkamers beslissen over de academische carrières van de professoren doen de wildste geruchten. Laten we wel wezen: wij kiezen inderdaad de decanen en de rector van de Gentse Universiteit. Dat we ook lagere postjes zouden uitdelen, is echter een pertinente leugen. Wij hebben er alle baat bij om ons gesjoemel duidelijk in kaart brengen.’

Doctor Sarah Claerhout van de vakgroep Vergelijkende Cultuurwetenschappen is het daar niet mee eens. ‘Als de loge haar smerige spelletjes openbaar maakt, is het voor ons veel moeilijker om duistere complottheorietjes over achterkamertjespolitiek te lanceren’, zegt het lid van de raad van bestuur. ‘Het zou ook betekenen dat wijzelf transparant moeten zijn en dát is niet eerlijk. Momenteel kan ik nog opiniestukken schrijven in de krant zonder dat daarbij vermeld wordt dat ik tevens voorzitter ben van de Gentse CD&V. Ik wens die schijn van partijpolitieke onafhankelijkheid te behouden.’

Freddy Mortier toont zich echter groots en zegt in eerste instantie niets te willen beginnen tegen de invloed van de katholieke zuil. ‘Wel moeten we iets doen aan de groeiende inmenging van vrouwen en studenten in de besluitvorming. Die hele cinema over inspraak van studenten en assistenten kunnen we missen. Daarnaast worden er ons belachelijke gendervoorwaarden in de maag gesplitst’, meent Mortier. ‘Laat dat alsjeblief ophouden.’

Mortiers tegenkandidaat Anne De Paepe beaamt dat. ‘Al ik ben natuurlijk zelf maar een vrouw: ik kan dus weinig aan de situatie veranderen’, beseft De Paepe. ‘Maar met de steun van Freddy is er heel wat mogelijk.’