Bart De Wever straalt. Hij heeft het gekund. Met het overkappen van de Schelde verdwijnen al Antwerpens problemen als sneeuw voor de zon.

Antwerps akkoord over overkapping Schelde

Bart De Wever (N-VA) heeft de Antwerpse mobiliteitsknoop ontward. Met de Stadslijst en Groen bereikte hij een compromis over de overkapping van de Schelde. Dat is meteen een grote doorbraak in de formatie.

Kandidaat-burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft alle Antwerpse mobiliteitsproblemen in één grote klap opgelost. In één vloeiende beweging heeft hij ook komaf gemaakt met het politiek imbroglio dat heerste sinds de verkiezingen van 14 oktober. Hij is kortom een held, dat erkennen ook Patrick Janssens van de Stadslijst en Meyrem Almaci van Groen.

‘Bart heeft de forcing gevoerd en op kundige wijze een compromis gesmeed dat rekening houdt met ieders emotionele verzuchtingen en onrealistische verwachtingen’, erkent Almaci. ‘Dankzij zij zijn grote talent als verzoener heeft hij alle neuzen in dezelfde richting gekregen.’

Er is relatief snel eensgezindheid over de overkapping van de Schelde gekomen. ‘Er waren zorgen of zoiets wel technisch mogelijk was. Maar als de politieke wil er is, is alles mogelijk’, zegt De Wever. ‘De discussie over de financiële haalbaarheid schuiven we met plezier door naar de Vlaamse regering. Dat is een kwestie van politiek fatsoen.’

Met de overkapping van de Schelde wordt de stroom waar de Antwerpenaar een haat-liefdeverhouding mee heeft eindelijk aan het zicht onttrokken. Meteen komt er voldoende plaats vrij voor een autostrade met tien rijbanen in elke richting. Tegelijk is er voldoende plek voor de indrukwekkende Antwerpse bakfietsenvloot en krijgen jongeren voldoende plekjes om rond te hangen en onschuldige burgers lastig te vallen.

‘De overkapping van de Schelde past in een lange traditie van ‘verstrating’ van de Antwerpse binnenwateren’, vertelt aftredend burgemeester Patrick Janssens enthousiast. ‘Antwerpenaren zijn bang voor water. In tegenstelling tot Gent en Brugge verdraagt Antwerpen geen water in de binnenstad.’

Aanvankelijk leek het dempen van de Schelde ter hoogte van Antwerpen de meest haalbare piste, maar dat zou niet in goede aarde vallen in Scheldesteden die meer stroomopwaarts liggen, zoals Dendermonde, Wetteren en Gent. ‘Daarbij zijn er dan altijd egoïstische burgers die van hun tram maken over parkeerplaatsen voor hun wagen’, zucht De Wever.

Door de overkapping van de Schelde verdwijnt het BAM-tracé, ofte de Oosterweelverbinding, definitief in de vuilnisbak. Dat was een eis van Groen. ‘Nu komt de Ring eigenlijk nog dichter bij het stadscentrum te liggen, maar dat is geen punt. Het BAM-tracé was een symbool en met het verdwijnen van dat symbool hebben wij onze slag thuis gehaald, hoe je de zaken nu draait of keert of op hun kop zet’, ratelt Almaci opgewekt door over het bereikte akkoord.

Meyrem Almaci:
‘De Wever heeft rekening gehouden met ieders emotionele verzuchtingen en onrealistische verwachtingen’

Voor de actiegroepen die zich al zo lang verzetten tegen de Oosterweelverbinding dreigde heel even het zwarte gat. ‘Maar dankzij het compromis over de overkapping van de Schelde hebben wij weer iets om tegen te strijden, zodat we de vele vrije tijd in ons hoogwaardige socio-culturele bestaan niet in ledigheid hoeven te slijten’, verklaart Manu Claeys, gedelegeerd bestuurder van actiegroep StRaten- Generaal. ‘Maar deze keer zullen we niet te hard strijden, want eigenlijk vinden we die overkapping een uitstekend idee.’

Met het verdwijnen van de Schelde verliest Antwerpen wel een bijzondere toeristische attractie. ‘Ach, Antwerpen hoeft geen mooie stad te zijn, zolang iedereen ons maar keibelangrijk vindt’, verklaart charmezanger Tom Barman.