Achter het aaibare voorkomen van Wouter Beke gaat een politicus schuil die zonder scrupules de verhalen van kinderen afpakt.

Wouter Beke steelt verhaaltje van kleuter

In zijn wanhopige zoektocht naar een verhaal heeft Wouter Beke (CD&V) een kinderboek ontvreemd. Slachtoffer van dienst was Melchior De Clerck (6), die Kleine man en God zat te lezen in het Warandepark.

Politici doen tegenwoordig alles om de aandacht te trekken, maar diefstal was daar – de belastingen even buiten beschouwing gelaten – vooralsnog niet bij.

‘Het was een ingeving van het moment’, zegt Wouter Beke over de feiten, die dateren van maandagavond. ‘In sombere gedachten verzonken kuierde ik door het Warandepark. Plots viel mijn oog op een lezende kleuter en flapte ik eruit: “Kijk daar, een lelijk vogeltje!” Verschrikt keek Melchior op, ik griste het boek uit zijn handjes en als de wiedeweerga holde ik ervandoor.’

Beke is zeer tevreden over zijn buit. ‘Dit was geen verkiezingsstunt ten nadele van een onschuldig, weerloos kind. Het ging mij wel degelijk om de inhoud van Kleine man en God, een kinderverhaal van Kitty Crowther dat terecht bekroond is met de Boekenwelp.’

Op het fel gemediatiseerde openingscollege van professor Carl Devos (UGent) las de partijvoorzitter enkele passages voor uit het kinderboek, waarna de duizenden studenten politicologie in het auditorium collectief in slaap sukkelden. Het publiek dommelde rustig door de lezing van Bruno Tobback (sp.a) en schoot pas weer wakker toen Bart De Wever (N-VA) iets mompelde over een reus op te kleine voetjes.

De stunt van Beke wordt jammer genoeg niet overal op gejuich onthaald. Zo twitterde een oud meetje uit Sleidinge dat ze niet langer geilt op de CD&V’er, die haar voorheen altijd zo kon charmeren met zijn aaibare voorkomen. ‘Wat interesseren mij kinderverhalen? Ik hoor liever iets over boze dokters die euthanasie plegen en heldhaftige verplegers die dementerende bejaarden palliatieve zorgen toedienen. Daar kan ik mij tenminste in herkennen’, stelt Wilhelmina Martens (76) onomwonden.

Ook de gevreesde auteursrechtenvereniging Sabam fronst de wenkbrauwen. ‘De meeste politieke partijen hoeven geen billijke vergoeding te betalen omdat ze toch geen verhaal hebben. Als nu echter blijkt dat zij voorlezen uit de verhalen van anderen, zullen wij hen met een bezoek moeten vereren’, dreigt een inspecteur.

Wouter Beke:
‘Dit was geen verkiezingsstunt. Het ging mij wel degelijk om de inhoud’

In eerste instantie zal Sabam controleren op het gebruik van beschermde werken. ‘Maar mogelijk rekenen we ook voor onbeschermde teksten een forfaitaire vergoeding aan. Zo schijnt de PVDA+ gretig te citeren uit de verhalenbundels van ene Karl Marx. Dat is een kapitaal onrecht.’

Tegelijk benadrukt Sabam dat zij de beslissing toejuicht van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) om geen vermogensbelasting in te voeren. ‘Het geld zit bij de kleine man, niet bij artiesten die zo veel platen verkopen dat ze gesubsidieerd kunnen gaan rentenieren.’