Alexander De Croo is opgelucht dat er geen echte rijkentaks komt. 'We maken ons sterk dat we nog voldoende kiezers overhouden.'

Regeringsakkoord over taks op middenklasse

De regering heeft een akkoord bereikt over de invoering van een eenmalige belastingheffing op middelgrote vermogens. Wie méér dan een miljoen euro op de rekening heeft, wordt niet belast.

Wie een vermogen tussen 200.000 en 1.000.000 euro aan spaargeld, aandelen of kasbonnen bezit, zal daarop een eenmalige taks van 37,5 procent moeten betalen. De extra inkomsten die de maatregel de schatkist zal opleveren, worden geraamd op 220 miljard euro. Alle partijen, althans degene die deel uitmaken van de federale regering, noemen dat een realistische schatting.

De PS is opgetogen met het akkoord. ‘De middenklasse wordt eindelijk voor haar verantwoordelijkheid gesteld’, klinkt het bij PS-minister Laurette Onkelinx. ‘Het is een evenwichtig akkoord, dat de laagste inkomens eindelijk meer ademruimte geeft.’

Een huisgezin met 200.000 euro op de spaarrekening moet daarvan onmiddellijk 75.000 euro afstaan. Is dat niet wat veel als eenmalige vermogensbelasting? ‘Dat is inderdaad niet gering, maar ze houden wel nog altijd minstens 125.000 euro over’, stelt premier Di Rupo. ‘Je kunt toch moeilijk beweren dat ze dat geld echt nodig hebben, want het staat gewoon op hun spaarrekening.’

Voor de Open Vld geldt de maatregel als een toegeving. De partij klopt zich echter op de borst dat de rijkste Belgen niets te vrezen hebben: wie meer dan een miljoen euro bezit, hoeft helemaal niets te betalen. Alexander De Croo: ‘De rijkentaks treft misschien een deel van ons traditionele kiespubliek, dat is waar. Anderzijds hadden die mensen maar moeten harder werken of langer naar school gaan. Dan hadden ze intussen ook een miljoen euro op hun rekening staan en hoefden ze vandaag niets te vrezen.’

Volgens De Croo gaat het slechts om een paar miljoen Belgen. ‘We maken ons sterk dat we nog altijd voldoende kiezers overhouden, waarvoor we ons keihard zullen inzetten’, blijft de voorzitter optimistisch. ‘Bovendien hadden we geen keus. De PS dreigde ermee om de Waalse vakbonden te mobiliseren om villa’s van rijke Vlamingen te plunderen. Dat hebben we mooi kunnen vermijden. Meer nog, ik zeg u klaar en duidelijk: als ze dat hadden gedaan, dan waren we uit de regering gestapt.’

De N-VA van haar kant vindt de maatregel onrechtvaardig. ‘De regering legt beslag op de zuurverdiende spaarcentjes van de kleine man’, sakkert Kamerlid Siegfried Bracke. ‘Verscheidene van mijn buurtbewoners zijn me spontaan komen vertellen hoe ongerust ze wel zijn. Ik heb hen allemaal aangeraden om voortaan in het zwart bij te klussen en daarbij een pseudoniem te gebruiken‘, geeft Bracke toe.

Alexander De Croo:
‘De middenklasse had maar moeten harder werken of langer naar school gaan’

Albert Frère, één van de Belgen die de rijkentaks ontloopt, voelt zich opgelucht. ‘Ons land heeft zijn welvaart te danken aan schatrijke industriëlen. Dat de regering dat inziet en hen fiscaal in de watten legt, is een grote overwinning’, aldus de schatrijke industrieel. ‘Sowieso zal de middenklasse altijd klagen. Ze zijn jaloers op de échte rijken en kijken neer op de minderbedeelden. Maar zelf bouwt de middenklasse enkel lelijke fermettes met haar spaargeld.’