Een werklustige kabouter helpt de regering uit de nood. 'Dit is een mooie kans om ons te bewijzen', zegt Jeffrey De Trommeleire.

Minimale dienstverlening dankzij kabouters

De federale regering roept de hulp in van het kaboutervolk. Tijdens de staking van maandag moeten zij enkele basisvoorzieningen overeind houden. De kabouters worden gelokt met melk en brood.

Het land gaat maandag onherroepelijk plat. In alle sectoren wordt gestaakt – een beetje of veel. De vakbonden staan klaar om de werkgevers en de regering te tonen wie de langste heeft.

‘Ach, ja, Rudy De Leeuw van het ABVV mag er fier op zijn dat zijn plasser groter is dan ik, maar ik neem maandag wel mijn verantwoordelijkheid’, klopt Joske De Veirman (135) zich op de borst. Jos is een kabouter. Net zoals vele van zijn soortgenoten onderhoudt hij al zijn hele lang uitstekende contacten met het mensenras.

‘Wij kabouters zijn de mensen vriendelijk gestemd. Geen klusje is ons te veel’, knikt Jozef Bultereys (179). ‘Zolang we een kopje melk en een kruimel brood krijgen, zijn we dik tevreden en kunnen jullie op ons rekenen.’

Premier Elio Di Rupo (PS) heeft de kabouters zelfs officieel om hulp gevraagd. ‘Het volk mág staken. Voorlopig geven wij niet toe aan de eis van datzelfde volk om het stakingsrecht in te perken. Maar enkele cruciale basisvoorzieningen moeten wel gegarandeerd blijven’, verklaart Di Rupo.

Verkeersfilosoof
Kris Peeters:
‘Stakerspiketten vormen geen hindernis voor kabouters’

De regering denkt onder meer aan de energieproductie en telecommunicatiediensten. Als er maandag treinen rijden, zal dat te danken zijn aan de mannetjes met de puntmuts. ‘Om alle betogers naar de hoofdstad te voeren moet er bij de NMBS een minimale dienstverlening zijn’, weet de eerste minister. ‘In gevangenissen zullen kaboutertjes de rust bewaren als de cipiers staken.’

De lilliputters nemen indien nodig ook enkele taken van de politie over. ‘Voor alcoholcontroles kunnen we rekenen op onze kleine vrienden terwijl agenten van de federale politie de klassenstrijd trachten te onderdrukken‘, zegt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH). ‘Hoewel de drie grootste havens plat zullen liggen, moeten mensen zonder papieren niet rekenen op vrijheid blijheid: een elitekorps van kabouters zal sans-papiers uit containers plukken om ze in een comfortabel hotel te droppen.’

De kabouters hebben het voordeel dat ze door hun kleine gestalte makkelijk langs de stakerspiketten kunnen glippen. ‘Zij zullen zich vrij kunnen bewegen, geblokkeerde kruispunten en toegangswegen vormen voor hen geen hindernis’, zegt verkeersfilosoof Kris Peeters.

Vele kabouters zijn blij dat de regering een beroep doet op hen. ‘Dit is een mooie kans om ons te bewijzen’, knikt Jeffrey De Trommeleire (87), een jonge kabouter die aan het begin van zijn carrière staat. ‘De jeugdwerkloosheid onder kabouters is hoog. Vele werkgevers denken dat wij het hedendaagse productietempo niet aankunnen, maar wat wij mankeren in werkkracht, maken we goed met onze flexibiliteit en inzet. Maandag zullen we ons extra hard uitsloven. Ik ontken niet dat ik een vast contract hoop over te houden aan de staking. Voor mij mogen de vakbonden iedere week het werk neerleggen, dat creëert opportuniteiten voor werkwillige jonge kabouters.’

Voelt hij zich dan geen stakingsbreker? Jeffrey haalt de schouders op: ‘Ach, wat hebben de bonden ooit voor ons gedaan, behalve ons laten opdraaien voor het vuile werk?’