Filip Dewinter stelt dat er met beide handen gehakt moet worden in de culturele sector. Veel islamieten zijn het volmondig met hem eens.

Moslims steunen anticulturele Filip Dewinter

Filip Dewinter krijgt steun vanuit de islamitische gemeenschap voor zijn uitval tegen de culturele sector. Moslims vragen al langer om strenge voorwaarden waaraan gesubsidieerde kunst moet voldoen.

‘Ere wie ere toekomt: Filip Dewinter (VB) heeft dat gisteren goed gezegd’, vindt automecanicien Mustafa Shirazihi (38). ‘Vlaanderen heeft wel degelijk een probleem met zijn culturele sector.’

‘Cultuur is een luxeproduct’, zo stelde Dewinter onomwonden in het Vlaams Parlement. ‘Een goed betaald tijdverdrijf voor de slaafse apologeten van de linkse kerk.’

Dewinter begrijpt niet dat bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) niet stevig de bijl zet in de culturele sector. ‘Kijk naar Nederland: meer dan 20 procent van het cultuurbudget sneuvelt. Zo hoort het in moeilijke tijden’, argumenteerde de Antwerpse politicus. ‘Cultuur is het eerste waarop kan én moet bespaard worden in tijden van crisis. Zeker de Vlaamse cultuur verdient het door haar inhoudelijke zwakte niet om zoveel belastinggeld te ontvangen.’

Volgens het rechts-nationalistische boegbeeld is de hele sector verslaafd aan subsidies. ‘Het zijn subsidiejunkies die het moeten hebben van almaar meer geld zonder dat ze ooit hun maatschappelijke relevantie hoeven te bewijzen’, foeterde Dewinter. ‘De cultuursector bestaat daarenboven uit cultuurverslaafden. Het kan toch niet dat cultureel actieve mensen verslaafd zijn aan datgene waar ze mee bezig zijn?’

‘Voor zijn moedige standpunt krijgt Filip Dewinter van mij een staande ovatie’, lacht Samira Karima, een studente ergotherapie die nooit zonder hoofddoek de deur uitgaat. ‘De geldkraan naar de Vlaamse cultuurhuizen moet dringend toegedraaid worden. Masturbatoire perversiteiten mogen geen belastinggeld meer ontvangen.’

Moslims vermoeden dat Vlaamse kunstenaars hen bewust provoceren door naakt in hun voorstellingen en schilderijen op te nemen. ‘Daar mogen wij niet naar kijken van ons geloof’, zegt Shirazihi. ‘Als ik de penis van een andere man zie, ben ik zelf onrein. De Vlaamse overheid moet daar rekening mee houden.’

Een zelfhulpgroep van preutse moslims zal minister Schauvliege vragen om voortaan strikte voorwaarden te hanteren. ‘Bijvoorbeeld: geen naakt, geen blasfemie en geen alcohol op de bühne’, somt Karima op. ‘We zouden ook graag hebben dat Filip Dewinter daar zijn voorwaarden aan toevoegt.’

Samira Karima:
‘Masturbatoire perversiteiten mogen geen belastinggeld meer ontvangen’

De volksvertegenwoordiger gaat graag in op die vraag. ‘Voor het toezeggen van subsidies zal ik de minister één belangrijk criterium voorleggen,’ belooft Dewinter, ‘namelijk dat allochtonen, Walen en socialisten steevast worden geportretteerd als luiaards en dieven. De waarheid moet nu eindelijk eens gezegd worden!’

Plannen om een gemeenschappelijk anticultureel front op te richten zijn er voorlopig niet. Wel zullen moslims en aanhangers van het Vlaams Belang binnenkort samen de Total Art Match-Box uitdelen, een ingenieus luciferdoosje waarmee de totale vernietiging van de kunst weer een stap dichterbij komt.