Een bejaard vrouwmens. Maandag mag zij de hele dag niet binnen in het rusthuis waar ze woont. (Foto John Sheldon)

Rusthuizen staken mee: bejaarden op straat

Op maandag 30 januari zullen niet enkel de vakbonden staken. Ook de rusthuizen sluiten een dag de deuren, uit protest tegen de pensioenhervormingen. Die treffen de sector keihard.

Op maandag 30 januari zullen niet enkel de vakbonden staken. Ook de rusthuizen sluiten een dag de deuren uit protest tegen de pensioenhervormingen. Die treffen de sector keihard. Nabestaanden moeten in allerijl op zoek naar opvangplaatsen, want maandag vliegen alle Belgische rusthuisbewoners een hele dag op straat. De bejaardentehuizen hopen zo een krachtig signaal de wereld in te sturen.

‘Doordat mensen nu langer moeten werken, stellen ze hun verhuis naar een rusthuis uit’, vat Guido Van Oevelen van Zorgnet Vlaanderen de situatie samen. ‘Dat plaatst onze rusthuizen voor een enorm probleem. Wanneer de huidige rusthuisbewoners sterven, zijn er geen kandidaten meer om hun plaats in te nemen. Vandaag staan al duizenden kamers leeg en dat aantal stijgt iedere dag. Sommige rusthuizen hebben al hele vleugels moeten sluiten omdat ze in verval raken.’

‘Vorig jaar kampeerden hier nog tientallen bejaarden voor de deur in de hoop op een plaatsje in onze nieuwe vleugel’, getuigt directeur Marc Derycke van rusthuis Kerkhofzicht in Kortrijk. ‘Maar nu staat de helft alweer leeg. We pompen miljoenen in pr-campagnes, gaan flyeren op de markt en bieden grijsaards serieuze kortingen aan, zelfs met verlies. Verdomd lastig, maar wat is het alternatief? Dat de concurrentie met het laatste handvol gegadigden aan de haal gaat?’

Sommige rusthuizen weigeren om deel te nemen aan dat commerciële opbod en gooien het over een andere boeg. Directrice Leen Audenaert van rusthuis Nachtschade in Ukkel: ‘We doen er alles aan om de huidige rusthuisbewoners langer te klant te houden. We scholen ons personeel bij om oprechte interesse in levensverhalen te veinzen, we dienen voortaan bij iedere bewoner de juiste dosis medicijnen toe en we willigen geen enkel euthanisieverzoek meer in. Tot groot ongenoegen van de nabestaanden, overigens, die sneller op hun erfenis hadden gehoopt.’

De rusthuissector is niet de enige die van plan is deel te nemen aan de staking. Ook bridgeclubs, hondentrimmers en pralineverkopers sluiten maandag uit protest de deuren. Zelfs Seniorennet.be heeft aangekondigd een dag lang offline te gaan. ‘Wikipedia heeft er toch de Amerikaanse censuurwet mee kunnen tegenhouden?’, mijmert moderator Pascal Vynke. ‘In vergelijking daarmee moeten de pensioenhervormingen een fluitje van een cent zijn.’

Guido Van Oevelen:
‘Doordat mensen nu langer moeten werken, stellen ze hun verhuis naar een rusthuis uit’

Ook de horeca aan de kust staakt mee. Roger Devisscher, woordvoerder van Horeca Kust, legt uit waarom: ‘Negentig procent van onze omzet komt van bejaarden die hier elke dag een koffie en een pannenkoek komen nuttigen, al dan niet gevolgd door een reeks Elixirs d’Anvers. Maar sinds Van Kwikkelgat de pensioenen heeft beknot, blijven de gepensioneerden massaal weg. We hebben al heelder vaten vervallen Elixir in de zee moeten lozen. Die verliezen kunnen we niet blijven dragen!’

De kusthoreca is evenwel niet van plan om maandag haar deuren gesloten te houden: ‘Dan verliezen we een dag inkomsten. Neen, maandag voeren we een actie met veel meer impact: voor één dag staken we ons tergende geklaag.’