Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Sinterklaas een illegale databank heeft aangelegd. © Erik Bro / CC-BY-SA-3.0

Sinterklaas schendt privacy stoute kinderen

Drie kinderen die ook dit jaar niets in hun schoentje hebben gevonden, dienen klacht in tegen Sinterklaas bij de Privacycommissie. 'Ik sta al sinds mijn geboorte op een illegale lijst voor stoute kinderen.'

Privacycommissie:
‘Stoute kinderen hebben nooit de kans gekregen om verzet aan te tekenen tegen de verzameling van hun gegevens’

Eén van de aanklagers is Amber (8). Met een moegestreden blik doet ze haar verhaal: ‘Al zeker vijf jaar lang krijg ik geen Sinterklaas meer. Eerst dacht ik oprecht dat ik stout was geweest. Na 6 december lag ik telkens nachtenlang te huilen. Elk jaar opnieuw. Ik probeerde nochtans steeds zelotischer als een vroom nonnetje te leven. Toen ik zelfs na een heel jaar van zelfkastijding met de gesel geen lekkers kreeg, begon het me te dagen dat de fout niet bij mij kon liggen. Er moet een vergissing zijn gebeurd bij het inschrijven in het Grote Boek van Sinterklaas.’

Amber schreef de Sint aan om inzage te eisen in haar gegevens. Zo hoopte ze de motivatie te achterhalen waarom haar naam in de lijst met stoute kinderen stond. Maar de grote kindervriend weigerde botweg, en reageerde zelfs nooit op haar aangetekende aanmaningen.

Via gespecialiseerde internetfora kwam Amber in contact met Matthijs (5), die haar op de beroepsmogelijkheden wees. ‘Ik dacht al langer aan een officiële klacht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – kortweg de Privacycommissie. Ik heb immers nog nóóit iets gekregen van Sinterklaas en moet dus al van bij mijn geboorte op de lijst stoute kinderen staan. Maar net als bij Amber weigerde Sinterklaas ook bij mij steevast elke inzage in de lijst’, getuigt de jongen.

De twee jonge, onschuldige slachtoffers beslisten een procedure te starten bij de Privacycommissie. In extremis voegde zich nog een derde benadeelde bij hen. Shania (3) is één van de weinige kinderen op aarde die erin geslaagd is haar gegevens in te kijken. Naar eigen zeggen enkel omdat ze op het moment van haar aanvraag nog niet kon praten. ‘Waarschijnlijk dacht de Sint dat ik het toch niet kon voortvertellen. Maar goed, ik héb het Grote Boek kunnen inkijken. Ik viel van mijn stoel toen ik het las: mijn naam beek al anderhalf jaar vóór mijn conceptie ingeschreven te zijn! Onmogelijk, maar waar’, vertelt Shania hakkelend van verontwaardiging.

Shania merkte nog meer onregelmatigheden op in het Grote Boek. ‘Zo stonden onder meer Shana Appeltans en Kevin Paulus nog als stout geboekstaafd, wegens vermeend pestgedrag tegen de buurman, terwijl het proces-Janssen hen toch overduidelijk heeft vrijgepleit. Anderzijds ontbraken in de lijst notoire stoute kinderen als Alexander De Croo. Kortom, één grote warboel vol fouten en onvolkomenheden. Geen wonder dat Sinterklaas geen pottenkijkers duldt!’

De Privacycommissie neemt de klacht van de kinderen zeer ernstig. Voorzitter Willem Debeuckelaere: ‘Sinterklaas treedt de wettelijke regels met voeten. Hij heeft om te beginnen nooit aangifte gedaan bij ons, terwijl dat wettelijk verplicht is. Hij weigert systematisch inzage te verlenen in de gegevens, laat staan er correcties op uit te voeren. De stoute kinderen hebben nooit de kans gekregen om verzet aan te tekenen tegen de verzameling van hun gegevens. Maar ondertussen gebruikt de Sint die gegevens wel voor direct-marketingdoeleinden, zoals de promotie van een gehoorzame levensstijl. Tevens vermoeden we dat Sinterklaas de gegevens van stoute kinderen onrechtmatig heeft doorverkocht aan derden, onder meer aan collega-bisschop Roger Vangheluwe.’

Sinterklaas ontkent voorlopig alle feiten en beweert ‘nooit een lijst stoute kinderen te hebben aangelegd’. Maar volgens Debeuckelaere gaat die vlieger niet op: ‘Oude volkstradities bewijzen ontegensprekelijk het tegendeel. De tekst van een traditioneel Sinterklaaslied vermeldt letterlijk: “Sinterklaasje schrijft verdrietig al die namen in zijn boek en hij zegt: Die kind’ren krijgen ook geen speelgoed en geen koek!” Meer bewijs is niet nodig. Onze diensten zijn benieuwd hoe de Goedheiligman zich daar wil uitlullen.’

De Sint weigert voorlopig elke vorm van commentaar. Maar volgens welingelichte bronnen zou hij eventuele fouten in de lijst wijten aan de autocorrect-functie van zijn iPhone.