Een stakingspost van de Brusselse vuilnismannen. De NASA hoopt dat haar neerstortende satelliet er niet tussen belandt.

NASA ongerust over stakende vuilnismannen

Ruimtebureau NASA maakt zich zorgen over de wilde staking van de Brusselse vuilnismannen. Als de brokstukken van een stuurloze satelliet in Brussel neerstorten, moet de NASA die zelf gaan opkuisen.

Vanavond zal een afgeschreven satelliet van maar liefst zes ton op spectaculaire wijze de atmosfeer in vliegen. Angstige burgers hoeven volgens de NASA niet bezorgd te zijn: de kans is uitermate groot dat de brokstukken in een oceaan dan wel een woestijn belanden. Toch blijkt het Amerikaanse ruimtebureau er zelf niet helemaal gerust op te zijn. Meer bepaald maakt het agentschap zich zorgen over de eventualiteit dat de kunstmaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neerkomt.

Daar is gisteren een wilde staking uitgebroken. Wild stakende vuilnismannen verbrandden hopen afval op de Brusselse kleine ring. Daardoor geraakte het verkeer helemaal strop. Het Brusselse vuilnis wordt niet opgehaald zolang de bonden de staking niet afzeggen, en dat kan nog wel enkele dagen duren.

‘Zo het zou gebeuren dat de satelliet in Brussel belandt, stellen er zich logistieke vragen over de opruimactie’, zei NASA-topman Charles Bolden gisteravond tegen de Amerikaanse pers. ‘De Brusselse afvalophaaldienst kan ons niet garanderen dat zij de brokstukken zullen verzamelen. Als de staking van de vuilnismannen aanhoudt, zal er geen team paraat staan om de satelliet te bergen.’

NASA-baas
Charles Bolden:
‘Welke instantie kan ons helpen? De keuze is niet gemakkelijk, zelfs niet sinds het akkoord over de vereenvoudiging van Brussel’

Dat zou weleens narigheid kunnen betekenen voor de Amerikanen. Sowieso blijft elk brokstuk, hoe vermassacreerd ook, eigendom van de Amerikaanse overheid. Zelfs na een fatale crash zouden bepaalde onderdelen nog geheimen kunnen prijsgeven over vooruitstrevende technologieën.

‘Als een ruimtetuig in volle zee terechtkomt, heeft de NASA meestal alle tijd om de brokstukken op te ruimen. In een stedelijk gebied is dat veel complexer. Zeker in een internationale stad als Brussel, waar een groot aantal landen aanwezig is dat maar wat graag de Amerikaanse satelliet aan een grondig onderzoek zou onderwerpen’, verklaart de gerenommeerde Britse astronoom Brian May.

Wanneer de staking vandaag niet opgelost geraakt, zal het Amerikaanse leger preventief een team van eigen, gespecialiseerde vuilnismannen sturen. Enig probleem: de NASA weet niet bij wie ze daarvoor toestemming moet vragen. ‘Onze diensten zoeken uit welke instantie ons kan helpen. De keuze is niet gemakkelijk, zelfs niet sinds het akkoord over de vereenvoudiging van Brussel. Is het nu het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse agglomeratie, de negentien gemeenten, de negentien 0CMW’s, de zes politiezones, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, – even ademhalen – de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de federale Staat of de dienstdoende vicegouverneur? Eerlijk waar, ik weet het niet’, zuchtte Bolden.