Troy Davis werd onterecht geëxecuteerd, zo oordeelde de Supreme Court. Daarom moet de uitvoering van de straf ongedaan worden gemaakt.

Executie Troy Davis wordt ongedaan gemaakt

Nog geen dag nadat Troy Davis geëxecuteerd werd, heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof alsnog beslist dat er te grote onzekerheid was over zijn schuld. Daarom moet de executie ongedaan worden gemaakt.

Vannacht heeft Troy Davis (42), een Afro-Amerikaan die schuldig was bevonden aan moord op een politieagent, een dodelijke injectie gekregen. De man overleefde de straf niet en is dus dood.

Dat is vervelend voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. De hoogste rechtsinstantie van de Verenigde Staten oordeelde enkele uren na de executie dat het beschikbare bewijs niet eensluidend de schuld van Davis kon aantonen. Ergo: de mogelijkheid bestond dat de man onschuldig was.

‘Onschuldige zwarte mannen opknopen is iets wat wij Amerikanen vroeger wel vaker deden, maar tegenwoordig moeten we rekening houden met de politiek correcte gevoelens van het kiespubliek’, zei Chief Justice John G. Roberts. ‘Daarom dragen wij thans de staat Georgia op om de uitvoering van de terdoodveroordeling van Troy Davis ongedaan te maken.’

Nathan Deal, de Republikeinse gouverneur van Georgia, nam met frisse tegenzin akte van het oordeel van de Supreme Court. ‘In wat voor democratie leven wij als wereldvreemde juridische instanties standpunten beginnen in te nemen over hoe een samenleving gerund moet worden? Mijn boodschap is zeer simpel en daarom ook zeer juist: boeven moeten streng gestraft worden, of ze nu onschuldig zijn of niet’, reageerde Deal op Fox News.

Toch kan de gouverneur niet om de beslissing van de Supreme Court heen. In eerste instantie moet hij het strafblad van de veroordeelde laten wissen, opdat ’s mans toekomstige arbeidskansen gevrijwaard blijven. Ook moet de staat Georgie Davis een fikse schadevergoeding betalen. Omdat Davis momenteel niet bij machte is om dat geld in ontvangst te nemen, wordt het geld op een geblokkeerde rekening geparkeerd.

In afwachting van een techniek om hem weer tot leven te wekken wordt het lichaam van Troy Davis gevriesdroogd in een speciaal daarvoor voorziene bewaarkamer. Daar liggen ook de lichamen van twee andere mannen die onschuldig ter dood gebracht werden. Er is nog plaats voor een twintigtal wrongly executed.

Gouverneur Georgia:
‘Boeven moeten streng gestraft worden, of ze nu onschuldig zijn of niet’

Omdat de executie officieel ongedaan is gemaakt, is Troy Davis naar de letter van de wet weer levend en wel. Daardoor is het zijn familie verboden om een begrafenisplechtigheid te organiseren. Doordat euthanasie illegaal is in de VS zullen de familieleden waarschijnlijk nooit afscheid kunnen nemen van hem.