De Belgische ambassade (rechts op de foto) kreeg een aanslag te verwerken. Er sneuvelde een venster. (Foto Wikipedia / Robert Smith)

Iraakse aanslag tegen Belgisch wereldrecord

De Iraakse minister Ahmed Dhoo'ldeppi heeft zichzelf opgeblazen nabij de Belgische ambassade in Bagdad. Hij protesteerde daarmee tegen het Belgische wereldrecord regeringsvormen.

Terwijl gisteravond in Gent een volksfeest op gang kwam om het Belgische wereldkampioenschap regeringsvormen te vieren, pleegde de Iraakse minister van Institutionele Hervorming een zelfmoordaanslag in Bagdad. Vlak bij de Belgische ambassade bracht Ahmed Dhoo’ldeppi zichzelf tot ontploffing.

Daarmee uitte hij zijn ongenoegen over het feit dat België nog meer onkunde toont dan Irak om een regering op de been te brengen. Tot gisteren stond het wereldrecord regeringsvormen immers op naam van Irak.

Bij de aanslag vielen, naast de dader zelf, drie doden: een vrouw en haar dochtertje alsook een homoseksuele man die politiek asiel wou aanvragen in de Belgische ambassade. Zo’n veertig omstanders raakten gewond, onder wie gelukkig geen Belgen. Er sneuvelde wel een venster van de ambassade.

Door de precaire budgettaire toestand van de federale overheid is niet duidelijk wanneer de schade hersteld zal worden. Als lid van de ontslagnemende regering kan minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) terzake geen initiatief nemen. De Vlaamse noch de Waalse regering is bereid om Vanackere een raam te lenen.

De Iraakse publieke opinie reageert ondertussen ontzet op de zelfmoordaanslag. ‘Het was een publiek geheim dat Dhoo’ldeppi een explosief karakter had’, analyseert commentator Mohammed Ramm Al-Dahrme van The Baghdad Times. ‘Maar dat de Belgische situatie zijn gemoed zo bezwaarde, wisten wij niet. Het Iraakse volk hoopt dat Dhoo’ldeppi’s voorbeeld geen kettingreactie veroorzaakt binnen de regering.’

Het lijkt er voorlopig wel op dat de dader alleen handelde. ‘Hiervoor hebben wij in ieder geval geen budget vrijgemaakt’, stelde de Iraakse minister van Begroting zijn volk gerust.

Als minister van Institutionele Hervorming had Dhoo’ldeppi de taak om de Iraakse federatie in een stabiel functionerende structuur te gieten. In de pers werd de excellentie meermaals geprezen voor zijn gebrek aan compromisbereidheid. ‘Dhoo’ldeppi zette zich in voor het behoud van overlappende bevoegdheden’, aldus Ramm Al-Dahrme. ‘Ook kregen zijn inspanningen om niet-transparante geldstromen vast te leggen in een onwerkbare financieringswet veel weerklank. Hij zal herinnerd worden als een groot staatsman.’

Venster Belgische ambassade sneuvelt, communautaire twist over herstelling schade

Op het lichaam van Dhoo’ldeppi werd een afscheidsbrief gevonden. Door de ontploffing was die echter niet meer leesbaar.