Bart De Wever verwijt rechters dat ze zich laten afleiden door wetten en dossiers, en daardoor niet weten wat er leeft op Wikipedia. 'En ik weet wat 'wereldvreemd' betekent, want ik heb het zelf opgezocht!'

Wereldvreemd: drie op de vier rechters weten niet wat Wikipedia is

Drie vierde van de Vlaamse rechters kent Wikipedia niet. ‘Rechters zouden minder wereldvreemd zijn als ze wat meer op Wikipedia zaten in plaats van de hele tijd in wetboeken te neuzen!’, zegt Bart De Wever.

Rechter:
‘Wikipedia? Geen flauw benul. Moet ik eens opzoeken op AltaVista!’

Wij belden vier rechters op en drie specimens zegden nog nooit van Wikipedia gehoord te hebben. ‘Is dat gelijkende op Facebook? Want daar kan ik mijn aanwezigheid wel bevestigen’, antwoordde er eentje.

‘Wikipedia? Geen flauw benul. Moet ik eens opzoeken op AltaVista!’, liet een tweede zich ontvallen. Toen we de derde vroegen of hij de gratis encyclopedie al had bezocht, noemde hij ons armoezaaiers en smeet hij zijn telefoon toe.

Een vierde rechter zei Wikipedia wel vaak te gebruiken, ook tijdens zittingen. ‘Handig voor als ik niet begrijp waar gewone mensen over bezig zijn.’

‘Zie je wel!’, reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever. ‘Rechters zouden minder wereldvreemd zijn als ze wat meer op Wikipedia zaten in plaats van de hele tijd in wetboeken te neuzen. Ik kan enkel blij zijn dat de parlementsleden van mijn partij zich daar niet aan laten vangen. Wetten en dossiers leiden je enkel af van wat er leeft op Wikipedia. En kom mij niet zeggen dat ik niet weet wat ‘wereldvreemd’ betekent, want ik heb het zelf opgezocht.’

UPDATE
Ook drie vierde van de Syrische bootvluchtelingen zegt Wikipedia niet te kennen. ‘Tja!’, sakkert De Wever.