Volgens Jozef De Witte is dit blanke probleem het gevolg van een gefaald integratiebeleid.

Blanke mannen oververtegenwoordigd in fraude en financieel gesjoemel

Politiestastieken hebben aangetoond dat blanke, autochtone mannen oververtegenwoordigd zijn in financiële fraude, verduistering en handel met voorkennis. Is er sprake van een 'blank probleem'?

Verschillende politici en opiniemakers hebben de ontnuchterende statistieken aangegrepen om de blanke gemeenschap op te roepen om de hand in eigen boezem te steken. ‘Dit gedrag moet sterker ontmoedigd worden’, vindt Wouter Van Bellingen (sp.a), schepen in Sint-Niklaas.

Enkele blanken hebben dan ook strenge woorden over voor de eigen gemeenschap. ‘De laksheid van het gerechtelijke apparaat geeft bepaalde elementen in onze samenleving het idee dat ze ongestraft kunnen frauderen, belastingen ontduiken en oplichten, en dat maakt mensen boos’, zegt Peter Mertens (PVDA+).

Hij verwerpt echter de uitleg dat dit gedrag eigen zou zijn aan een blanke cultuur. Filip Dewinter (Vlaams Belang) vindt dan weer dat andere culturen meer respect moeten opbrengen voor de eigenheid van de blanke cultuur: ‘Verduistering en oneerlijk belastingen invullen is fundamenteel deel van de Vlaamse identiteit. Als anderen daar niet mee om kunnen gaan, is dat ons probleem niet.’

Maar statistieken liegen toch niet? ‘Die cijfers zijn onbetrouwbaar en duidelijk het gevolg van profiling. Als er iemand van fraude verdacht wordt, gaan ze niet onmiddellijk zoeken naar een zwarte jongen die zich kleedt als een hiphopper, hé. Wie weet houden zich in kansarme buurten wel Marokkaanse investeringsbankiers schuil met dubieuze aandelen?’ antwoordt Dewinter.

Op straat heerst schroom om over de kwestie te praten. ‘Ik ben geen racist’, zegt Li Xiao, voorzitter van de Belgische federatie van Chinese restauranthouders, ‘maar nu is eens zwart op wit bewezen dat het inderdaad toch bijna altijd dezelfden zijn die frauderen en verduisteren: oudere blanke mannen. Hoe kunnen wij daar nu tegen concurreren? Waarom kunnen die geen eerlijke business voeren?’

‘We kunnen spreken over een gefaald integratiebeleid, ja’, zegt Jozef De Witte van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, ‘Terwijl we zien dat andere etnische en culturele groepen langzaam hun weg naar elkaar vinden, blijven we almaar problemen hebben met een harde kern aan blanke oude mannen die zich bezondigt aan smeergeld, nepotisme, fraude en verduistering.’

Li Xiao:
‘Ik ben geen racist, maar het zijn toch altijd weer dezelfden die frauderen en verduisteren’

Toch koestert De Witte hoop. ‘Enkel een repressief beleid zal niet helpen. Je moet de voedingsbodem wegnemen. Het is daarom belangrijk van blanke ghetto’s zoals Knokke, De Pinte, Brasschaat of sommige wijken in Brussel sociaal gemengder te maken, met geïntegreerde scholen.’