'Een frikandel smáákt overal exact hetzelfde, maar een eenduidige naamgeving ontbrak', klagen de Nederlanders. © Herman van de Molen

Nederlanders laten ‘curryworst’ verbieden

De Europese Unie verbiedt het gebruik van de term 'curryworst' in Vlaamse frietkoten. Dat gebeurt op vraag van Nederlandse frikandellenbakkers. Zowel uitbaters als klanten riskeren een boete.

Bram Cijsjes:
‘Spraakverwarring belemmert opmars van frikandel als minderwaardige, maar goedkope snack’

Europees commissaris voor Consumentenbescherming Neven Mimica heeft een verbod ingesteld op de term ‘curryworst’. Daarmee wordt in bepaalde Vlaamse dialecten een frikandel bedoeld. Frietkoten en snackbars mogen geen curryworsten meer aanprijzen en ook klanten die een curryworst bestellen, riskeren vervolging, bij voorkeur door een resem Europese administraties waarop nauwelijks democratische controle bestaat.

De Nederlandse Vereniging van Frikandelfabrikanten (NVF) reageert tevreden. De NVF vraagt al lang om een verbod, omdat zij zich ernstig zorgen maakt over het internationale imago van de frikandel. ‘Het is ons doel de frikandel wereldwijd te laten doorbreken als lekkernij’, vertelt voorzitter Bram Cijsjes. ‘Een frikandel smáákt nu al overal exact hetzelfde, maar een eenduidige naamgeving ontbrak.’

Het stoort de Nederlanders dat er binnen Vlaanderen geen eenduidigheid heerst over termen voor vleesproducten. ‘In sommige regio’s moet je curryworst zeggen als je een frikandel wilt, in andere steden krijg je een gehaktbal als je een frikandel bestelt’, klaagt Cijsjes. ‘Die spraakverwarring belemmert de internationale opmars van de frikandel als minderwaardige, maar goedkope snack. Als we er binnen hetzelfde taalgebied nog niet in slagen om eenheid te krijgen in de naamgeving van onze worsten, slaan we internationaal een mal figuur. Ik hoor het ze in Frankrijk al zo zeggen: “C’est le curryworst ou le frikandel? C’est quoi?” Omgekeerd maken de Fransen zichzelf natuurlijk belachelijk doordat ze enkel jus d’orange van sinaasappels hebben.’

Het verbod op ‘curryworsten’ zal gehandhaafd worden door gemachtigde inspecteurs van de Nederlandse Taalunie. Zij zullen bij frietkoten langsgaan en proces-verbaal opstellen in het geval van overtredingen. Wanneer boetes niet helpen, kan er worden overgegaan tot sluiting van de zaak. Ook klanten kunnen worden beboet.

Woordenboeken verlenen hun hulp bij het sensibiliseren van het Vlaamse volk. Zo zal de Van Dale bij het lemma ‘curryworst’ niet langer ‘Belgisch-Nederlands’ vermelden, maar ‘niet-bestaand woord voor frikandel’. Bram Cijsjes: ‘We willen er alles aan doen om de Zuidelijke Nederlanden in de culinaire pas te doen lopen. Zo wordt het ook voor Nederlanders gemakkelijker om in Vlaanderen frikandellen te bestellen.’

Het Duitse ‘currywurst’ mag wel blijven bestaan. ‘Hier gaat het om een braadworst die bestrooid wordt met currypoeder’, zegt Cijsjes. ‘Dat is nog iets anders dan een worstje van vleesafval waarin currykruiden vermengd zijn. Daarbij moet je ook je vijanden weten te kiezen. Als Nederlander is het machtige Duitsland te hoog gegrepen, terwijl je met gemak de kleine Belgen kunt beduvelen.’