'Het cumuleren van mandaten laten we voortaan beter over aan rechtse politici.'

Maandloon socialist begrensd op 4.000 euro

De exuberante lonen van het overheidspersoneel worden begrensd. Ambtenaren en hun managers mogen nog maximaal 8.000 euro per maand verdienen, openlijke socialisten zelfs maar 4.000 euro.

Het heeft een hele tijd geduurd, maar de regering-Di Rupo heeft uiteindelijk ingezien dat overheidsmiddelen niet dienen om zichzelf of bevriende instanties te verrijken. Door de aanhoudende kritiek op Twitter, op internetfora en in diverse volkscafés is de regering uiteindelijk overstag gegaan.

De maatregel geldt voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks door belastinggeld wordt betaald. Het voorstel viseert dus niet alleen topmanagers van overheidsbedrijven, maar ook ministers, politiecommissarissen, directeurs, werknemers van de banksector, leden van diverse raden van bestuur, rectoren, kabinetards, strategisch adviseurs, schnabbelende VRT-journalisten en ga zo maar door.

Concreet zullen alle overheidswerknemers die meer verdienen dan Rik Van Cauwelaert (N-VA) fors moeten inleveren. Een logische keuze, volgens de meeste waarnemers. ‘Het kan toch niet dat mensen wier loon betaald wordt met gemeenschapsgeld meer verdienen dan iemand als Rik Van Cauwelaert’, zegt Rik Van Cauwelaert. ‘Met jaloezie en frustratie heeft dat niets te maken, dat is gewoon een kwestie van gezond verstand. Een goed betaald bestuurder is een meester, een overbetaald bestuurder is een lakei.’

Vooral de socialisten in de regering slaan mea culpa en willen voortaan het goede voorbeeld geven. ‘In het verleden hebben we misschien een klein beetje overdreven’, geeft minister van Benoemingen Johan Vande Lanotte (sp.a) toe. ‘Mensen die zich in het openbaar socialist noemen en bij een overheidsinstantie werken, zullen daarom maximaal nog 4.000 euro per maand mogen verdienen – tenzij ze werken via een commanditaire vennootschap. Het is onfatsoenlijk dat socialisten meer zouden verdienen.’

Johan Vande Lanotte:
‘In het verleden hebben we misschien een klein beetje overdreven’

‘Het cumuleren van allerlei mandaten laten we beter over aan rechtse politici, zoals we die vinden bij de N-VA. Socialisten moeten nederig, bescheiden en arm zijn – tenzij ze veel verdienen natuurlijk.’