Kris Peeters wil af van de strenge winters en poogt de klimaatopwarming een duwtje in de rug te geven.

Vlaanderen koopt vervuilde lucht tegen koude

Vlaanderen is de winterkou zo beu als afgekoelde pap. De Vlaamse regering zal daarom vervuilde lucht kopen van het Ruhrgebied. Zo hoopt zij de de aardopwarming een duwtje in de rug te geven.

Voor de Vlaamse regering is de maat vol. ‘Ik kan het niet meer aan, mijn kiezers kunnen het niet meer aan en zelfs de kiezers van mijn tegenstrevers kunnen het niet meer aan’, verzuchtte minister-president Kris Peeters (CD&V) rillend bij aanvang van een persconferentie.

Peeters stoort zich aan de aanhoudende heerschappij van Koning Winter. ‘Het is de koudste maart sinds mensenheugenis. Het vriest de stenen uit de grond en de sneeuw raakt Vlaanderen in het diepst van zijn ziel‘, stelt de regeringsleider.

Daarom komt de Vlaamse regering met een heus winterplan op de proppen. Vlaanderen investeert in vervuilde lucht uit het Ruhrgebied om in de toekomst harde winters de pas af te snijden.

‘Vlaanderen is een warme regio‘, beweert Peeters. ‘We mogen bedrijven die geïnteresseerd zijn om in Vlaanderen te investeren niet laten afschrikken door het huidige toendraklimaat. Bovendien is onze infrastructuur niet voorzien op dergelijke barre weersomstandigheden. Een handelsovereenkomst met Duitsland zal ons redden. We betalen 1.000 euro per ton zwaar vervuilde lucht uit het Ruhrgebied.’

Dit is een faire deal, argumenteert Peeters. ‘In koude tijden ligt de kostprijs van vervuilde lucht altijd hoger dan in de zomer. Op termijn moet Vlaanderen op een zelfstandige manier genoeg CO2 kunnen uitstoten in de strijd tegen de koude winters’, voorspelt de minister-president. ‘Dit moet het begin worden van een economische reconversie. We willen kwaliteitsvolle vervuilde Vlaamse lucht gaan exporteren naar koudere oorden als de Ardennen. Daar valt een pak poen mee te scheppen.’

De Vlaamse regering bestudeert ook andere maatregelen om de aardopwarming te stimuleren. ‘Wie zonnepanelen wil leggen, zal extra taksen moeten betalen, carpoolers krijgen een boete van 150 euro, de gerechtelijke politie jaagt actief op mensen die thuiswerken. Die laatste groep zal in een vervuilende 4×4 naar het werk vervoerd worden.’

Peeters benadrukt dat er niet enkel sancties komen. ‘We werken ook aan positieve maatregelen en beloningen voor de flinke leerlingen in de klas. Vlees en exotisch fruit worden goedkoper, vegetarische maaltijden verdwijnen uit de winkelrekken. Verder komen er subsidies voor zij die veel CO2 uitstoten. Om het autoverkeer te stimuleren roepen we de NMBS-vakbonden op zo veel mogelijk stakingsaanzeggingen in te dienen. Daarnaast financieren we onderzoek dat probeert het warm water opnieuw uit te vinden.’

Kris Peeters:
‘We betalen 1.000 euro per ton zwaar vervuilde lucht uit het Ruhrgebied’

Volgens weerman Frank Deboosere heeft de aankoop van vervuilde lucht echter een averechts effect. ‘De aarde koelt af door haar eigen opwarming. Dat is de logica zelve. Ik raad iedereen aan binnen te blijven om geen valling op te doen en de gordijnen toe te houden om niet depressief te worden.’