Koen Geens kan nauwelijks zijn lach inhouden als hij de nieuwe maatregel presenteert.

Pinkstermaandag wordt betalende feestdag

De regering heeft een compromis bereikt over Pinkstermaandag. De huidige betaalde feestdag verdwijnt en wordt vervangen door een betalende feestdag: wie niet gaat werken, betaalt een dubbel dagloon.

De topministers van de federale regering hebben een akkoord bereikt over het al dan niet schrappen van een betaalde feestdag. De deal kadert in de poging om de begroting met pseudostructurele maatregelen op orde te krijgen.

Om zowel socialisten als liberalen tevreden te stellen zullen werknemers het niet met een feestdag minder moeten stellen, maar wordt Pinkstermaandag wel betalend in plaats van betaald. Concreet betekent dat: wie gaat werken, wint niets, maar wie thuisblijft, moet zijn werkgever twee volle daglonen afdokken.

‘We hebben ons gebogen over de sociale zekerheid en de regels voor budgettaire behoedzaamheid, maar we geraakten er niet uit’, schatert minister van Financiën Koen Geens (CD&V). ‘Dus hebben we maar een trucje uit onze mouw geschud waar zelfs een bricoleur als Jean-Luc Dehaene nooit aan gedacht zou hebben.’

Zelf zal Geens met plezier komen werken op Pinksterdag. ‘Alles om de staatsfinanciën te helpen. Desnoods nationaliseren we na Belfius ook het ACW’, giechelt de minister.

‘Van Pinkstermaandag een betalende feestdag maken, geldt als structurele hervorming’, redeneert ook Didier Reynders (MR). ‘Luxe is niet gratis, tenzij je er niet voor betaalt.’

Naast de invoering van een betalende vakantiedag onderzoekt de regering nog een vijftigtal andere pistes om geld te slaan uit sociale maatregelen. Zo kunnen de werkloosheidsuitkering, het minimumpensioen, het kindergeld, de automatische indexering van het loon en allerlei fiscale aftrekposten op korte termijn evolueren van hardnekkige verliesposten tot lucratieve geldkoeien.

Regering onderzoekt nog vijftigtal andere pistes om geld te slaan uit sociale maatregelen

Op Facebook heeft de Europese Commissie al laten weten de voorgestelde maatregelen ‘leuk te vinden’. ‘Zolang de burger bloedt, is het goed’, knipoogt Olli ‘Wie ben ik?’ Rehn.