Rik Torfs kan ingezet worden in de strijd tegen de overbevolking, oppert Etienne Vermeersch.

Kindersterfte piekt als Rik Torfs spreekt

Telkens als senator Rik Torfs (CD&V) ongezouten zijn gedacht zegt, neemt de kindersterfte een hoge vlucht. 'We moeten hem inzetten om terminale kinderen uit hun lijden te verlossen', vindt Etienne Vermeersch.

‘Een oorzakelijk verband hebben wij voorlopig nog niet kunnen aantonen, maar er is wel een duidelijke correlatie’, stelt professor demografie Lucien Armagneau (UGent). ‘Die komt erop neer dat massaal veel kinderen van 4 tot 16 jaar oud het loodje leggen wanneer Rik Torfs op de radio of de televisie zijn licht laat schijnen op de actualiteit. ’s Ochtends is er dikwijls een eerste piek vast te stellen, waarna het Torfs-effect tijdens de schooluren lichtjes afneemt, om ’s avonds weer in volle hevigheid toe te slaan.’

Het interdisciplinaire onderzoeksteam speculeert nog over het precieze mechanisme achter de kindersterfte. ‘Wel is nu al zeker dat de stem, de gedachtekronkels en de flauwe mopjes van Torfs kinderen alle levenslust ontnemen’, legt communicatiewetenschapper Steven Vanackere uit. ‘Daardoor kan het immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam keren. Daarna geven de lichaamsfuncties één voor één de geest, tot de algehele, onomkeerbare dood erop volgt.’

‘Maar het gebeurt ook dat ouders in blinde razernij hun kinderen doden wanneer Rik Torfs een media-optreden verzorgt’, stipt criminoloog Leo Delcroix aan. ‘Zij kunnen niet verdragen dat hun nakomelingen moeten opgroeien in een wereld waar Rik Torfs zo veel media-aandacht krijgt. Daarop zien zij maar één uitweg meer: zelf een einde maken aan het zorgeloze leven van hun kinderen.’

Het Torfs-effect zorgt voor complicaties in het euthanasiedebat. ‘Je zou terminaal zieke kinderen uit hun lijden kunnen verlossen door hen naar Rik Torfs te laten luisteren’, oppert wijsgeer Etienne Vermeersch. ‘Maar paradoxaal genoeg staat net die exposure gelijk aan ondraaglijk lijden dat wij kinderen willen besparen.’

‘Als Torfs spreekt, moeten we onze kinderen zo veel mogelijk afschermen van radio en televisie’, zegt woordvoerder Helga Basteleurs van de Gezinsbond. ‘Ook vaders die de gekunstelde tweets van Torfs voorlezen of luidop citeren uit zijn columns, moeten weten dat ze spelen met het leven van hun kinderen.’

De Gezinsbond vindt dat er binnen de christene gezinspartij CD&V geen plaats is voor een element als Rik Torfs. ‘Wij zullen bij voorzitter Wouter Beke nogmaals aandringen op een algeheel spreekverbod voor de professor’, kondigt Basteleurs aan. ‘De samenleving is zonder Torfs al hard genoeg.’

Gezinsbond:
‘Vaders die tweets van Torfs voorlezen, spelen met het leven van hun kinderen’

Etienne Vermeersch van zijn kant verzet zich echter tegen een spreekverbod voor zijn collega-professor. ‘Niet dat ik hem al veel zinnigs heb horen verkondigen of dat ik achterover val van zijn analyses, maar in de strijd tegen de overbevolking kunnen we zijn uitzonderlijke kwaliteiten niet negeren’, argumenteert Vermeersch. ‘Ik ben zelfs een tikkeltje jaloers dat kinderen niet bij bosjes neerzijgen zodra ík het woord neem.’