Freddy Horion blijft in dienst van de FOD Volksgezondheid. 'Als er aan zijn loon geraakt wordt, leggen we het land plat', dreigt de vakbond.

Freddy Horion doorbetaald als ambtenaar

Tijdens een recente reorganisatie van de dienst Volksgezondheid, kwam aan het licht dat misdadiger Freddy Horion al sinds 1979 een loon ontvangt als statutair ambtenaar. De kans is uiterst klein dat hij daarvan iets moet terugbetalen.

Woordvoerder
Jan Eyckmans:

‘De veroordeling van onze medewerker is niet werk-gerelateerd’

In 1980 werd Freddy ‘De Zonnebril’ Horion veroordeeld wegens zesvoudige moord. Tot op vandaag zit hij een gevangenisstraf uit, ondanks pogingen om vrij te komen. Nu blijkt dat hij al die jaren werd doorbetaald als vastbenoemd ambtenaar. De som die Horion ontving, bedraagt omgerekend meer dan 500.000 euro.

De nabestaanden van de slachtoffers zijn zeer verontwaardigd en minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft een onderzoek geëist. Allicht zal de zesvoudig moordenaar echter geen eurocent moeten terugbetalen, omdat er geen gegronde redenen zijn om Horion te schorsen.

Vaste benoeming

In 1978 kreeg hij een vaste benoeming als medewerker van de sectie polymorfe lichteruptie (zonlichtovergevoeligheid) bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Die betreurt dat Freddy Horion wordt doorbetaald, maar kan daar niets aan veranderen.

‘Wij hebben geen enkel wettelijk argument om het loon van de heer Horion in te trekken’, legt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD, uit. ‘De veroordeling van onze medewerker is immers niet werk-gerelateerd en kan daardoor onmogelijk als geldige reden worden ingevoerd om zijn functioneren in vraag te stellen of zijn vaste benoeming ongedaan te maken. Een ambtenaar is een ambtenaar, of hij nu thuis, achter zijn bureau of in de cel zit te niksen.’

Betrouwbare medewerker

Eyckmans vermoedt dat de kritiek politiek wordt georkestreerd. ‘Men wil de ambtenaren treffen, ondanks de immense inspanningen die we de jongste jaren hebben geleverd.’ Verder wijst hij erop dat Horion als vakbondsafgevaardigde speciale bescherming geniet.

Marc Spruyt, woordvoerder van het ABVV, beaamt dat Freddy Horion actief was bij de vakbond. ‘Ik ben verbaasd over de hetze die nu rond het loon van Freddy Horion wordt gecreëerd. Wij kennen Freddy als een uiterst loyale en betrouwbare medewerker die voor zijn mensen door het vuur ging. In zijn cel zat hij niet stil. Nog in 2004 heeft Freddy Horion een getuigschrift van tweetaligheid behaald.’

‘Wij zijn altijd bereid tot dialoog en staan bekend om onze redelijkheid, maar als men raakt aan het loon van Freddy dan leggen we voor vier weken het hele land plat’, dreigt Spruyt.