Johan Vande Lanotte probeert ondernemers aan te zetten om fraude te plegen, opdat de regering meer inkomsten uit fraudebestrijding kan halen.

Frauderen voortaan fiscaal voordelig

De regering-Di Rupo rekent erop dat de strijd tegen fraude een aardige stuiver oplevert. Vicepremier Johan Vande Lanotte vindt dat frauderen daarom moet worden aangemoedigd.

Misnoegde en wanhopige ondernemers hebben de laatste tijd stevige kritiek geuit aan het adres van de regering-Di Rupo. Dat verbaast vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) geen beetje.
‘Het protest komt er niet toevallig nu de regering duidelijk liet verstaan dat ze fiscale en sociale fraude echt zal aanpakken’, zegt de Oostendense uitdagend.

Vande Lanotte wil de druk op de ondernemers nog opvoeren. ‘Door fraude
strenger te bestraffen, krijgt de staat meer inkomsten binnen. Hoe meer fraude, hoe voller – of minder leeg – de schatkist. Kortom, we moeten frauderen stimuleren. Door
frauderen fiscaal voordelig te maken, worden ondernemers aangemoedigd fraude te plegen. Natuurlijk niet al te voordelig, maar toch genoeg om weifelende ondernemers over de streep te trekken.’

Hoewel Vande Lanotte begrip heeft voor de ondernemers, is hij ook streng. ‘Ze gedragen zich als inhalige politici. Ze zitten graag in de vetpotten, kennen zichzelf graag allerlei voordelen toe en zouden zichzelf oversubsidiëren als ze de kans kregen’, stelt de vicepremier.

Voor Karel Van Eetvelt van ondernemersorganisatie Unizo is het oorlog. ‘Dat Vande Lanotte ondernemers probeert aan te zetten tot fraude beledigend en niet geloofwaardig. Hij weet dat fraude onze gevoelige plek is en probeert ons in al onze naïviteit te pakken. Unizo zal een sensibiliseringscampagne op poten zetten om de meest kwetsbare ondernemers te beschermen tegen het marxisme van de regering.’

Johan Vande Lanotte:
‘Hoe meer fraude, hoe meer inkomsten voor de schatkist

Volgens Van Eetvelt hebben vele bedrijfsleiders door de economische crisis te weinig geld om efficiënt te frauderen. ‘Als ervaringsdeskundige zou Vande Lanotte dat moeten weten. Alweer een ingreep die veel te laat komt. Too little, too late.

Econoom Geert Noels reageerde op twitter al filosofisch. ‘Als de kat bij de melk wordt gezet, zul je iemand anders moeten vinden om muizen te vangen.’