Met vrolijke genoegdoening maakt Curiosity korte metten met het vulgaire en onbeschofte leven op de rode planeet.

Robot Curiosity vernietigt alle leven op Mars

De ruimterobot Curiosity heeft leven ontdekt op Mars en dat leven vervolgens meteen compleet uitgeroeid omdat het onbeleefd en weinig gastvrij reageerde. Aardbewoners kunnen weer opgelucht ademhalen.

Wetenschappers vermoedden al langer dat er leven is op Mars, maar nu heeft de Marsrobot Curiosity onweerlegbaar bewijs geleverd. Na analyse van de verzamelde bodemstalen met het instrument SAM, dat concentraties van de elementen zuurstof, koolstof, waterstof en stikstof meet, is gebleken dat de bodem van de rode planeet minstens acht verschillende soorten organische verbindingen bevat. Organische verbindingen zijn een voorwaarde voor en een sterke indicatie van leven op een planeet.

Nadere analyses toonden aan dat één van de acht aangetroffen organische verbindingen contact zocht met de ruimterobot. Wat de inhoud was van die boodschappen wil de NASA niet kwijt, maar vast staat dat de berichten als wereldschokkend en onnodig kwetsend werden aangevoeld.

Na kort overleg heeft de NASA daarop beslist om alle leven op de planeet onmiddellijk uit te roeien. Het chemische en nucleaire wapenarsenaal van Curiosity volstaat om de planeet Mars voor de komende 140.000 jaar biologisch dood en volstrekt onleefbaar te maken.

Anthony J. Holmberger, NASA-verantwoordelijke voor ruimtelijke ordening, zegt dat daardoor een groot onheil is vermeden. ‘De communicatie van het Marsleven was ongezien grof. Erger dan eender welke belediging die we op aarde ooit hebben moeten slikken. Wie dergelijke boodschappen de wereld instuurt, kan niet veel goeds van plan zijn. Die agressie kon niet blijven duren.’

Critici hebben vragen bij die officiële uitleg. Wetenschappers als Frank C. Sietzen (United Nations Office of Outer Space Affairs) denken dat de NASA sowieso geen keus had. Hij wijst op de risico’s van buitenaards leven. ‘Wetenschappelijk gezien is het onverantwoord om leven op een andere planeet te gedogen. Voor je het weet emancipeert dat leven zich en eist het gelijke rechten op, met mogelijks miljoenenclaims en schadeherstellingen tot gevolg’, zegt Sietzen. ‘Voor twee bewoonbare planeten in hetzelfde melkwegstelsel is er eenvoudigweg onvoldoende plaats.’

Wetenschappers:
‘Voor twee bewoonbare planeten in hetzelfde melkwegstelsel is er echt geen plaats’

Ecologen uiten nochtans zware kritiek op de uitroeiing van het Marsleven. ‘De mens heeft de biodiversiteit op aarde verwoest en nu zelfs die op andere planeten. Wij zijn niet meer dan een kwaadaardig virus. Het zou beter zijn om de gehele mensheid uit te roeien’, vat Daniel Janzen (University of Pennsylvania) de ecologische ideologie samen.