De vastgeroeste lopende band van Ford Genk wordt een pronkstuk van oudheidkundig museum Bokrijk.

Bokrijk neemt autofabriek Ford Genk over

Omdat de Belgische automobielindustrie onherroepelijk tot het verleden behoort, neemt Bokrijk Ford Genk over. Nochtans kampt het Limburgse openluchtmuseum zelf met overcapaciteit.

‘Om het openluchtmuseum weer te doen floreren, hebben we een automobielfabriek uit de nabije omgeving overgenomen’, vertelt Herman Reynders (sp.a), als provinciegouverneur de grote baas van het museum. ‘De toekomst van de wagen ligt in het verleden. Wie rijdt er nu nog met een auto? Auto’s zijn zo passé. De overname van de plaatselijke automobielfabriek past perfect in de langetermijnvisie van Bokrijk. Wat nu paard en kar is, is over een tiental jaar de wagen.’

De autofabriek die onlangs is komen leeg te staan, was een buitenkansje dat Bokrijk niet kon laten liggen, benadrukt Reynders. Nochtans heeft de de crisis ook Bokrijk midscheeps getroffen. Er waren in het openluchtmuseum tijdens het zomerseizoen maar liefst 20 procent minder bezoekers tegenover het jaar voordien. Ondanks die slechte cijfers blijft Bokrijk in Genk.

De Provincie Limburg zegt geen plannen te hebben om Bokrijk te verkopen. ‘De financiële toestand van Bokrijk is momenteel niet erg gunstig. De overcapaciteit van rieten manden en kleien potten is een probleem dat moet worden aangepakt. Maar ondanks een concreet Spaans bod blijft Bokrijk gewoon in Genk. Meer nog, we zullen extra kapitaal in het openluchtmuseum pompen om het boven water te houden.’

Econoom Johan Van Overtveldt heeft de problemen in Bokrijk niet zien aankomen. ‘Dit is een ongeloofwaardige en onverantwoorde zet. De ambachtslieden in Bokrijk werken tegen lonen uit de negentiende eeuw. Dergelijke hoge loonkosten zijn onverantwoord in tijden van crisis. Hoewel zij aftandse producten fabriceren waar niemand iets om geeft en zij eigenlijk alleen maar deel zijn van een economisch onrendabele poppenkast worden ze nog plat gesubsidieerd ook. Zulke perversiteiten zijn contraproductief.’

Herman Reynders:
‘De overcapaciteit van rieten manden en kleien potten is een probleem’

Provinciegouverneur Reynders gaat niet akkoord met de kritiek van Van Overtveldt. ‘Bokrijk heeft toekomst en een gigantisch potentieel aan klanten die hun vrije tijd moeten vullen. Ook de successen van de plaatselijke voetbalclub stemmen ons hoopvol. Er heerst daar zo veel overdreven positivisme dat het vroeg of laat wel faliekant moet aflopen. Het is maar een kwestie van tijd eer we ook hun stadion voor een prikje kunnen overnemen.’