De Lebbeekse bossen

Lebbeeks jachtseizoen op kinderen is sof

Voorlopig zijn jagers er nog niet in geslaagd kinderen neer te schieten in het Speelbos in Lebbeke. Het gemeentebestuur reageert verontrust, maar de jagers beloven vanaf nu beter te mikken.

Het kinderjachtseizoen in Lebbeke heeft nog niet veel resultaat opgeleverd. De jachtverenigingen van de Oost-Vlaamse gemeente hebben nog geen enkel kind kunnen neerleggen, ondanks het feit dat er een speciaal Speelbos is aangelegd om kinderen te lokken. Dat bos werd enkele jaren geleden aangeplant in de buurt van de kinderrijke Baasrodestraat en de Grote en Kleine Snijdersstraat. Het is intussen een ideaal speelterrein voor kinderen, zowel voor enkelingen als jeugdbewegingen.

Een buurtbewoner, die zijn naam niet op De Rechtzetting wil, getuigt echter dat de jagers moedwillig geen kinderen neerschieten. ‘Vorige zaterdag, rond negen uur ’s morgens, hoorde ik geen schot, en ik zag nergens hagelkorrels neervallen – zelfs niet in de knotwilgentakken van mijn buren. Ik greep naar mijn camera en liep richting speelbos. Daar zag ik enkele jagers, honden en drijvers samen. Toen ze me zagen, vluchtten ze weg in het aanpalende Kleibos en Poelbos.’

Nader onderzoek leerde de anonieme buurtbewoner dat er geen enkel kind was doodgeschoten, ook al liepen er op dat moment zeker drie jeugdbewegingen rond. ‘Een echte schande! Die kinderen dragen virussen over en luizen en buurtlawaai en overlast! Willen die jagers dan dat de hele buurt daar volgend jaar door besmet wordt?’

Voor de buurtbewoners is het duidelijk: de jagers zijn zachte eitjes die zich laten leiden door ethische dilemma’s in plaats van door de verordeningen van het gemeentebestuur. Ook burgemeester François Saeys (Open Vld) maakt zich grote zorgen over de beroepsethiek van de jagers. ‘Jagers moeten de verplichtingen respecteren die wij hen als gemeentebestuur opleggen. Dat houdt onder andere in dat ze ieder jaar een bepaald quotum aan kinderen moeten schieten, desnoods door te schieten in de richting van gezinswoningen. Wij willen minder kinderen op ons grondgebied.’

Jachtopzichter François Van Malderen noemt de betwiste zone waardeloos voor de jacht. ‘Er zijn te veel mogelijkheden voor kinderen om verstoppertje te spelen of zich te verschuilen. De kans dat de loodhagel langs hun oren heen suist in plaats van doel te raken, is gewoon te groot. Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom het gemeentebestuur hier niet gewoon een open speeltuin heeft aangelegd. Of een jeugdvoetbalveld. Iets zonder bomen en verschansingsmogelijkheden. Dat zou onze job heel wat makkelijker maken.’

Burgemeester
François Saeys:
‘Jagers moeten de verplichtingen respecteren die wij hen opleggen’

Milieuschepen François Willems (Open Vld) geeft tot slot nog mee dat er, op aanraden van een Sint-Hubertusvriend, omgevingswerken rond het speelbos gepland zijn, ‘die vooral zullen bestaan uit het rooien van bomen en verwijderen van struikgewas en andere zichtbelemmerende elementen’.