Burgemeester Vincent Van Quickenborne ziet de toekomst somber tegemoet. Hoe zal hij de noodzakelijke stadsvlucht weer op gang kunnen brengen?

Stadsvlucht uit Kortrijk onverwacht gestopt

Sociologen kijken met grote verbazing naar Kortrijk. Stipt om 11.27 uur is de stadsvlucht er abrupt tot stilstand gekomen. Gedurende vele jaren was die stadsvlucht een populaire bezienswaardigheid.

In één verschrikkelijk harde klap is het levenswerk van burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) vernietigd. Jarenlang heeft de christendemocraat zich ingespannen om zo veel mogelijk mensen weg te jagen uit Kortrijk opdat er meer plaats was voor moderne architectuur. Aan dat ambitieuze project is vandaag plotsklaps een eind gekomen.

‘Onder mijn bewind werd de mobiliteit in Kortrijk één grote warboel. Sinds 2001 heb ik gepoogd het doorgaand verkeer dood te knijpen. Met de wagen rondrijden in Kortrijk is ergerlijk, met de fiets is het praktisch onmogelijk. De enige optie voor jonge gezinnen was de stad verlaten via de prachtige nieuwe brug die ik speciaal daartoe over de Leie heb gelegd.’

Sinds 11.27 uur vanochtend rijdt er echter niemand meer over de stalen constructie. Geen gezinswagens meer met matrassen op het dak, geen volgeladen boerenwagens meer, geen bejaarde rolstoelpatiënten meer op een gammele steekkar. De stadsvlucht lijkt definitief tot het verleden te behoren.

‘Een vreemde ontwikkeling. We staan voor een raadsel’, erkent socioloog Marc Elchardus (VUB). ‘Dat uitgerekend het stoffige Kortrijk de stadsvlucht kon stoppen, had niemand verwacht.’

Politicoloog Carl Devos (UGent) verwacht dat Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die in januari het bewind overneemt als rechtstreeks verkozen burgemeester, er een hele kluif aan zal hebben om de stadsvlucht weer op gang te brengen. ‘Iedere partij is het erover eens dat de stad erbij gebaat is wanneer de burger niet te veel in de weg loopt‘, legt Devos uit. ‘Hoe minder burgers Kortrijk telt, hoe meer beleidsruimte er is. De coalitiepartners zullen eensgezind moeten optreden om het wantrouwen te herstellen.’

Van Quickenborne zelf maakt zich niet te veel zorgen. ‘Met onze onsamenhangende coalitie van Open Vld, sp.a en N-VA hoeft de burger geen daadkrachtig beleid te verwachten. Ik heb onze partners opgeroepen om hun zwakste krachten af te vaardigen naar het college. Zelf geef ik het goede voorbeeld door Brussel om te ruilen voor Kortrijk. Ik ben een man van mijn woord en zal de Kortrijkzaan de komende zes jaar danig op de zenuwen werken. Dat had hij niet zien aankomen en hopelijk heeft hij er ook niet van terug, zodat we het goede werk enerzijds van Stefaan De Clerck anderzijds inzake de stadsvlucht kunnen voortzetten. Kijk, ik begin al een beetje zoals mijn voorganger te spreken’, grijnst Quickie vol zelfvertrouwen.

Carl Devos:
‘Coalitiepartners zullen eensgezind moeten optreden om wantrouwen te herstellen’

‘De burgemeester-elect heeft het voordeel dat Kortrijk nooit of te nimmer een aantrekkelijke stad zal worden’, stipt Devos aan. ‘Van een omgekeerde stadsvlucht kan geen sprake zijn. Wat er nu nog overblijft, is een residu van marginalen, kleinburgerlijke huismussen en sukkels die het in de grote stad niet hebben kunnen waarmaken. Toch zal Van Quickenborne hard zijn best moeten doen om ook die laatste restjes buiten te kuisen. Dan pas kan Kortrijk de spookstad zijn die hij hoort te zijn.’