De zwart-gele grondstroom in Dessel. De noodtoestand is er uitgeroepen.

Vlaamse grondstroom zwaar vervuild

De grondstroom van Vlaanderen die de N-VA de jongste verkiezingen zo goed wist te capteren, blijkt zwaar vervuild. Overal komen dode politici massaal bovendrijven, waarschuwt de Vlaamse Milieumaatschappij.

Op verscheidene plaatsen blijkt de Vlaamse grondstroom hoge concentraties stikstof te bevatten. Wat de meerderheid van de Vlamingen denkt, blijkt daarnaast vervuild met zware metalen, dioxines en sporen van cocaïne.

De Vlaamse Milieumaatschappij slaagde erin om in sommige steden de sluizen van de binnenwateren af te sluiten, zodat zij gespaard bleven van de vervuilende grondstroom. ‘Omdat het niet zeker is dat de vervuiling voldoende verdund is, hebben we aangeraden om de sluizen rondom Gent te sluiten’, zegt Bart Van Besien van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Voor andere centrumsteden kwam alle hulp te laat. Met name de provincie Antwerpen werd hard getroffen. Experts menen dat het politicibestand er jaren nodig zal hebben om te herstellen van de klap.

Wandelaars zagen tientallen dode politici drijven in het water. De dienst volksgezondheid is uitgerukt om de lijken uit het water te vissen, omdat de stank voor nog meer overlast en verontreiniging dreigde te zorgen. Op sommige plaatsen is de situatie dermate dramatisch dat de noodtoestand werd uitgeroepen.

De verantwoordelijke van de vervuiling blijkt een Waals bedrijf uit Warcoing te zijn. Schade-experts onderzoeken in hoeverre de kosten verhaald kunnen worden op het bedrijf en op het Waals Gewest.

Toch menen waarnemers dat het probleem ten dele ook bij de Vlaamse grondstroom zelf te zoeken is. Bart Van Besien: ‘Het is niet de eerste keer dat we getroffen worden door een dergelijke ramp. De Vlaamse grondstroom blijkt erg vatbaar voor vervuiling. We kunnen niet alle problemen op de Walen blijven steken.’

Waals bedrijf blijkt verantwoordelijk voor vervuiling

Is er iets dat gedaan kan worden tegen de massale vervuiling? ‘Wanneer we de Antwerpse grondstroom zouden kunnen afsluiten van de grondstroom van de rest van Vlaanderen, zou het risico op besmetting alvast aanzienlijk verminderen’, speculeert Van Besien.