Dankzij een Belgisch precisiebombardement op de dijken van de Hedwigepolder is het aanslepende getouwtrek eindelijk van de baan.

De Crem blaast dijken Hedwigepolder op

Belgische F-16's hebben op bevel van defensieminister Pieter De Crem (CD&V) een einde gemaakt aan de besluiteloosheid van Nederland omtrent de Hedwigepolder. Een bombardement blies de dijken op.

Nederland moet een stuk Zeeland ontpolderen als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. België dringt al lang aan op het uitvoeren van de verdragen die hierover in 2005 afgesloten zijn. Maar ook aanmaningen van de Europese Commissie konden Nederland niet tot actie aanzetten. Daarom hebben Belgische F-16’s vanochtend bommen afgeworpen op de dijken van de Hedwigepolder. Dat bleef niet zonder resultaat: de dijken braken en de polder staat helemaal blank.

‘Een regelrechte oorlogsverklaring!’, roept premier Mark Rutte. ‘Wat de Belgen hebben gedaan, hoort niet. We plannen later op de dag een spoedberaad in het Catshuis om te bespreken welke stappen we kunnen ondernemen tegen deze daad van agressie. Liefst 324 Zeeuwen werden door het bombardement verrast en verdronken in het wassende water.’

Belgisch minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) haalt zijn schouders op. Hij is zeer tevreden over de militaire actie. ‘Alle objectives werden gehaald, dus kunnen we spreken van een succes. Die enkele honderden burgerslachtoffers vallen te betreuren, maar dat is collateral damage. Dat hoort er nu eenmaal bij. We vrezen niet voor repercussies uit Nederlandse hoek. We voelen ons gesteund door Europa: we hebben uitgevoerd wat de Commissie al zo lang vraagt. We hebben de polder teruggegeven aan de natuur’, aldus De Crem.

De Crem benadrukt dat België de onvoorwaardelijke steun van Europa heeft. ‘Als dit uitdraait op een gewapend conflict, kiest Europa sowieso onze kant’, klinkt hij overtuigd.

Pieter De Crem:
‘We hebben uitgevoerd wat de Europese Commissie al zo lang vraagt’

Ook in Nederland lijkt dat door te dringen. Nederlands historicus Maarten van Rossem: ‘Er gaan stemmen op om hard terug te slaan. Maar als dat gelijkstaat aan oorlog met de rest van Europa, zal die drang wel snel verdwijnen. We hebben nare ervaringen met Duitsers die ons land binnenmarcheren. Dat willen we niet opnieuw meemaken.’