Een kind dat mishandeld wordt, huilt des te harder. Die geluidshinder is zeer ergerlijk voor de buren.

Mishandelde kinderen veroorzaakten overlast

De buren van crèche De Zeven Dwergen hebben klacht ingediend tegen de ouders van de kinderen. 'Dat die kindjes mishandeld worden, is erg. Maar dat ze daarbij een hoop kabaal maken, is nog véél erger.'

De zaak van kinderopvang De Zeven Dwergen krijgt een nieuwe wending. Eerst dienden ouders een klacht in tegen Lea C. en haar dochter Kim B. omdat die hun peuters aan gruwelijke martelingen hadden onderworpen. Nu hebben de ouders zelf een klacht aan hun broek en wel van de buurtbewoners van de crèche.

‘Wij pikken het lawaai niet langer’, klaagt Martine Pissens (49). ‘De hele dag door dat ellendige gekrijs, daar word je niet vrolijk van. ’s Middags mag ik graag naar het een of ander teleshoppingprogramma kijken, maar als die kinderen hiernaast voortdurend zitten te huilen, kan ik me niet concentreren. Ouders hebben de plicht hun kroost op te voeden en dat betekent dat kinderen moeten leren om in stilte te lijden, zoals wij deden toen we jong waren.’

Mike Geldof (32) beaamt dat de overlast op den duur niet meer draaglijk was. ‘Ik werk in ploegverband. Schreeuwende kinderen houden me overdag vaak uit mijn slaap’, stipt Mike aan. ‘Dat die kindjes mishandeld worden, is erg, maar dat ze daarbij een hoop kabaal maken, is nog véél erger. Zo kan het niet langer. De ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Vandaar dat wij een procedure hebben ingeleid bij de kortgedingrechter. We hopen dat die een dwangsom oplegt per minuut dat een kind het op een huilen zet.’

Professor sociale agogiek Michel Vandenbroeck (UGent) erkent dat slecht opgevoede kinderen meer geluidsoverlast veroorzaken dan kinderen die thuis deugdelijke manieren hebben gekregen. ‘Zeker in crèches kan die kwalijke opvoeding verder ontsporen, tot de kinderen zo onhandelbaar worden dat foltering de enige oplossing is’, legt Vandenbroeck uit.

De professor beklemtoont dat het probleem niet alleen bij de ouders ligt. ‘Ook de kinderopvang heeft zijn verantwoordelijkheid. Onderzoek toont een sterk verband aan tussen de kwalificaties van het personeel en de kwaliteit van de kinderen. Wie eigenlijk niet met kinderen kan omgaan, zal vaker miskweekte jongens en meisjes over de vloer krijgen. Als je dat weet, moet je je huis geluiddicht maken, zodat de buren tenminste geen last hebben van het geschreeuw.’

Bart Somers:
‘Peuters die te luid krijsen, moeten een GAS-boete kunnen krijgen’

Het Mechelse stadsbestuur overweegt sterk om kinderen te beboeten in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties. ‘Peuters die echt veel te luid krijsen, moeten – ongeacht de omstandigheden – een GAS-boete ten belope van 250 euro kunnen krijgen’, vindt burgemeester Bart Somers (Open Vld). ‘Het gaat tenslotte over zwaarwegende gevallen. Als de overlast aanhoudt, moet een plaastsverbod uitgesproken worden tegen de kinderen. Hopelijk verlegt het probleem zich dan naar een wijk met minder mondige burgers.’