Hoewel Rick Santorum er intelligent en clever uitziet, viel hij finaal door de mand met stellingen als: 'Homoseksualiteit is een complot tegen Amerika.'

Rick Santorum ontmaskerd als zwakzinnige

Een panel van gerechtspsychiaters heeft Rick Santorum, de aartsconservatieve rivaal van Mitt Romney in de Republikeinse voorverkiezingen, ontoerekeningsvatbaar én zwakzinnig verklaard.

In de reeds maanden aanslepende voorverkiezingen of primary’s vechten de Amerikaanse conservatieven een bittere strijd uit. Wie mag het eind dit jaar opnemen tegen zittend president Barack Obama? Mitt Romney is de gedoodverfde favoriet, Rick Santorum zijn belangrijkste uitdager.

Santorum, afkomstig uit de staat Pennsylvania, laat zich voorstaan op zijn ultraconservatieve geloofsbrieven. Experts zijn er nu achter gekomen dat de streng katholieke Santorum niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn bizarre uitspraken. ‘Meneer Santorum lijdt aan psychoses’, zegt gerechtspsychiater Gerald Delaney van de Universiteit van Berkeley, ‘Psychotische individuen worden gekenmerkt door een gebrek aan connectie met de werkelijkheid zoals de meeste mensen die ervaren.’

Het rapport, dat lekte naar The New York Times, beschrijft Santorum als ‘iemand die in een fantasiewereld leeft waarin een duister complot van homoseksuelen Amerika in zijn greep houdt en waarin het traditionele huwelijk de beste defensie is tegen vijanden. Ook wantrouwt hij intellectuelen, met wie hij iedereen bedoelt die meer heeft gelezen dan de Bijbel.’

Verder valt er te lezen dat de Republikein zwakbegaafd zou kunnen zijn, met een IQ dat geschat wordt tussen de 75 en de 85.

‘Het merendeel van de mensen heeft een IQ van rond de honderd’, becommentarieert Belgisch psychiater Ludo Spitaels het rapport. ‘Als de experts in de Verenigde Staten gelijk hebben, dan hoort Rick Santorum thuis in een beschutte werkplaats. Hij zou ook aangepaste medicatie moeten krijgen om zijn angstaanvallen een psychoses onder controle te krijgen.’

Hoe kan het dat Santorum het zo ver gebracht heeft? Spitaels wijst erop dat psychoten er occasioneel in slagen anderen mee te slepen in hun gekte: ‘Er zijn gevallen genoeg bekend van massahysterie met een destructief karakter.’

Ludo Spitaels:
‘Rick Santorum is zwakbegaafd en hoort thuis in een beschutte werkplaats’

Het campagneteam van Rick Santorum reageerde zeer verontwaardigd op het rapport. ‘Het idee verspreiden dat meneer Santorum waanzinnig is, komt regelrecht uit het handboek van Stalin om dissidenten het zwijgen op te leggen. Dit is een laag-bij-de-grondse aanval van links, dat iedereen wil laten meestappen in een Amerika zonder waarden of normen.’