Ook pimpelmezen moeten eraan geloven omdat zij niets bijdragen tot de maatschappij en de economie. (Foto Dirk Roorda)

Uitroeien enige oplossing voor ‘dierenkwestie’

De Boerenbond pleit voor de uitroeiing van alle in het wild voorkomende zoogdieren en vogels. 'Dergelijke dieren saboteren de economie en perken de levensruimte van de boeren in', zegt Ignace De Roo.

Vorige week meldde de machtige Boerenbond al dat everzwijnen niet langer welkom zijn in Vlaanderen. Na het ledencongres van vorige week in het Oost-Vlaamse Wanzele, wordt de toon nog verscherpt. ‘De meeste landbouwers vonden onze standpunten nog te laks. Nu weten we ons voldoende gesteund om openlijk te pleiten voor een totale vernietiging van alle in het wild voorkomende vogels en zoogdieren.’

Op de Wanzele-conferentie is die oplossing als beste naar voor gekomen om zowel de schade aan landbouwgewassen als het verspreiden van veeziekten tegen te gaan. ‘De schade is enorm’, stelt De Roo. ‘Studies hebben uitgewezen dat in het productieproces van bijvoorbeeld gerst 25 procent verloren gaat door toedoen van dieren. Tien procent wordt opgegeten door dieren als muizen, houtduiven en ganzen. Nog eens 10 procent van de opbrengst wordt vertrappeld of omgewoeld door hazen, konijnen, reeën, everzwijnen, ratten en mollen, Vijf procent wordt aangevreten in de opslagplaatsen door knaagdieren of vogels van diverse pluimage. Allemaal op de kap van de hardwerkende Vlaamse landbouwer. In de veeteelt wordt de economische schade door wilde dieren jaarlijks geraamd op 290 miljoen euro, vooral door diverse via vogelontlasting verspreide virussen en ziektes.’

‘Wilde dieren saboteren de economie en perken de levensruimte van de boeren in. Toch was het in politiek correct Vlaanderen lange tijd taboe om uitroeiingsmaatregelen voor te stellen. Ecologische lobbygroepen waren jarenlang geïnfiltreerd tot in de hoogste beslissingsorganen’, onthult De Roo.

De Boerenbond beaamt dat zijn oproep deels in strijd kan zijn met de regelgeving van de internationale natuurbeschermingsunie IUCN, maar rekent op politieke steun. ‘Hebt u de lijst van beschermde diersoorten mee goedgekeurd? Wel, ik ook niet. Mij is niets gevraagd’, merkt De Roo op. ‘Wij zeggen: dit is niet de wil van de meerderheid van de Vlaamse bevolking.”

De Boerenbond lijkt alvast een voorzichtige bondgenoot te vinden in minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), die eerder al de vos vogelvrij verklaarde, lijkt . ‘We bekijken de voorstellen nog, maar willen zeker onze verantwoordelijkheid nemen in de industriële vernietiging van het dierenrijk’, beaamt de woordvoerder van het kabinet-Schauvliege. Het kabinet benadrukt het economische én ecologische belang van zo’n maatregel: ‘Kadavers van gedode dieren kunnen als groene stroom worden verwerkt. Dat kan Vlaanderen helpen om de CO2 –doelstellingen te behalen, waardoor Vlaanderen in het buitenland als vanzelf een groener imago krijgt.’

De Boerenbond roept de bevolking alvast op om door middel van afschot, vergif, lijmstokken en slagnetten paal en perk te stellen aan wat zij bestempelt als ‘de jarenlange wildgroei aan diersoorten’. Alle zoogdieren, behalve de gekweekte, moeten voor de bijl. Ook wilde vogels kunnen niet op genade rekenen. Aan trekvogels wordt een vliegverbod boven Vlaanderen opgelegd.

Ignace De Roo:
‘Waarin bestaat de objectieve meerwaarde van vleermuizen, eekhoorns en otters?’

De Roo beseft dat diersoorten die zich niet schuldig maken aan leven op de kap van de landbouwer nu dreigen op te draaien voor de fratsen van de parasiterende diersoorten. ‘Ik geef toe dat bijvoorbeeld pimpelmeesjes en egels ons weinig last bezorgen. Anderzijds durven we de vraag te stellen of zelfs ‘onschuldige’ dieren vandaag nog de steun genieten van brede lagen van de samenleving. Waarin bestaat de objectieve meerwaarde van vleermuizen, eekhoorns en otters? Wat hebben zwaluwen en roodborstjes ooit bijgedragen tot de samenleving? Dieren zonder aantoonbaar economisch nut passen niet in het Vlaanderen van de 21ste eeuw, dat is de simpele waarheid.’