Abou Imran, die zich graag profileert als een soort allochtone scoutsleider, denkt dat Sharia4Belgium als jeugdbeweging ook aantrekkelijk is voor Vlaamse jongeren.

Sharia4Belgium is ‘de leukste jeugdbeweging’

Pascal Smet moet niet langer zoeken naar allochtone jeugdbewegingen. De vrolijk-islamistische bende van Sharia4Belgium klopt zich op de borst zo'n organisatie te zijn. 'Hier leren jongeren meer dan sjorren.'

Allochtone jongeren vinden nauwelijks hun weg naar de Chiro of de scouts. De KSA en en de KLJ trekken evenmin leden van uitheemsen bloede aan. Dat baart Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet (sp.a) grote zorgen. ‘Allochtonen moeten toch ook weten hoe ze een tent opzetten of een hudo graven? Dat zijn zeer nuttige competenties in onze moderne kennismaatschappij’, vindt Smet.

De socialist denkt er daarom aan om een jeugdbeweging op te richten voor migrantenjongeren. ‘Dat lijkt me een prima oplossing‘, zegt Smet enthousiast. ‘Ik hoop zo spoedig mogelijk geüniformeerde allochtoontjes door de Vlaamse straten te zien marcheren, onderwijl stichtende liedekijns zingend.’

Bij Sharia4Belgium reageert men onthutst. ‘Euh, leest de minister de kranten dan niet?’, vraagt woordvoerder Abou Imran zich af. ‘Wij zijn niet alleen een allochtone jeugdbeweging, van alle jeugdbewegingen halen wij het vaakst de media. Daarbij zíjn wij geüniformeerd – tot onze baardgroei toe – en zingen we stichtende liedjes à la ‘Allahoe akbar’ en ‘Fear Allah’. Dusdoende huppelen wij over straat, tenzij de politie ons oppakt en in de cel gooit.’

Abou Imran, de totemnaam van Fouad Belkacem, benadrukt dat zijn beweging een grote aantrekkingskracht uitoefent op jongeren. ‘Wij zijn dan ook de leukste jeugdbeweging, zonder twijfel’, glimlacht hij. ‘Heel wat jonge moslims brengen al hun tijd door bij ons. Via spelletjes laten wij hen islamitische ervaringen opdoen en leren wij hen samenleven in de vrede van Allah. Wij bieden hen de enige juiste kijk op zichzelf en op de wereld: de islamitische. Af en toe sjorren we ook een bommetje tezamen, maar dat wil nog niet zo goed lukken.’

De baardige leider beklemtoont dat Sharia4Belgium meer is dan spel. ‘Een jeugdbeweging moet meer durven te zijn dan een langgerekt cursus sjorren. Wij zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend vanuit de Koran brengen wij kinderen en jongeren bij dat ze moeten streven naar een islamitische heilstaat: een wereld die geordend is volgens de voorschriften van onze Profeet en waarin vroomheid en rechtvaardigheid centraal staan’, legt Abou Imran uit.

Volgens hem is Sharia4Belgium een eiland in de brede gemeenschap. ‘We raden jongeren af om buiten onze beweging engagementen op te nemen in hun buurt en de samenleving. We kneden hen tot soldaten voor de goede zaak.’

De islamitische jeugdleider ziet niet veel toekomst meer voor de chiro of de scouts. ‘Koester geen hoop voor die ongelovigen. (spuwt) Op middellange termijn nemen wij hier alles over. Onze enige concurrenten zullen misschien jeugdbendes en gang bangs zijn, maar ik zie niet in waarom zij zich niet bij onze koepel zouden aansluiten.’

Abou Imran:
‘Af en toe sjorren we ook een bommetje tezamen, maar dat wil nog niet zo goed lukken’

‘Het is duidelijk dat de Vlaamse jeugd ontspoort. Wij willen hen weer op het rechte pad brengen’, stelt Abou Imran. ‘Hebt u die foto gezien waarin de dochter van Filip Dewinter (VB) halfnaakt, maar gesluierd staat te poseren? Walgelijk! Ik was woest en verontwaardigd. Er wordt gespot met ons geloof en met de eer van onze vrouwen. Tegelijk kan ik niet ontkennen dat de foto me beroerde. Ik heb nu toch geleerd om in mijn djellaba een tent op te zetten. Ook het sjorren met één balk ging opeens een heel stuk vlotter.’