Siegfried Bracke maakt een kortstondige comeback als journalist. Hij zal onder andere het kopstukkendebat modereren waar hij zelf aan deelneemt.

Bracke presenteert verkiezingsshow op AVS

De regionale zender AVS zal de gemeenteraadsverkiezingen op buitengewoon professionele wijze in beeld brengen. Daarvoor doet de Oost-Vlaamse omroep een beroep op Siegfried Bracke (N-VA).

Kamerlid Siegfried Bracke zal het de komende maanden bijzonder druk hebben. Niet alleen trekt hij bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst van de Gentse N-VA, hij maakt ook een kortstondige comeback als journalist. Op een persconferentie kondigde Bracke aan dat hij enkele politieke programma’s zal presenteren op de Oost-Vlaamse televisiezender AVS.

‘Zo keer ik een beetje terug naar mijn oude liefde: de beeldbuis. Ja, de studio’s van AVS zijn kleiner dan die van de VRT, maar het gaat er hier wel gezelliger aan toe. Er zijn bijvoorbeeld geen vakbonden die je voortdurend stokken in de wielen komen steken. Ook zit ik nu veel dichter bij mijn kiespubliek: de goede mensen van mijn schone stad Gent – let op het bezittelijk voornaamwoord’, grapte Bracke goedgemutst.

De politicus denkt de regionale zender het een en ander te kunnen bijbrengen over professionalisme en beroepsernst. ‘We moeten daar niet over zeveren: ik heb een aardige carrière achter de rug. Als journalist was ik gerespecteerd en gevreesd – nu word ik enkel nog gevreesd. Mijn interviewtechnieken en splijtende opmerkingen hebben een heel nieuw publiek warm gemaakt voor politieke berichtgeving’, stelde het Kamerlid vast. ‘Het wordt tijd dat ook AVS eindelijk eens een deftig politiek programma kan uitzenden.’

Hoofdredacteur Lucie De Zutter vindt het ‘wreed de max’ om ‘een absolute topper’ als Siegfried Bracke ‘te strikken’. Zij meent dat zijn komst een nieuwe wind zal doen waaien. ‘Onze vaste reporters zijn vooral gespecialiseerd in ondergelopen kelders en omvergewaaide lantaarnpalen’, zegt De Zutter. ‘Maar een politicus op de rooster leggen vergt toch een andere benadering. Doordat Siegfried decennialang journalist was en nu zelf politicus is, is hij de beste politiek journalist die je je kunt voorstellen. Hij kent het wereldje van binnen en van buiten en heeft nu nog veel meer zicht op wat er achter de schermen gebeurt dan vroeger.’

Concreet zal Bracke iedere zondag een praatprogramma presenteren waarin de Gentse kopstukken met elkaar in debat kunnen gaan. ‘Dankzij zijn jarenlange ervaring kan hij een duidelijk onderscheid maken tussen wat hij zegt als moderator en wat hij poneert als lijsttrekker’, drukt De Zutter vragen over deontologie de kop in. ‘Als hij burgemeester Daniël Termont (sp.a) midden in een zin onderbreekt, doet hij dat dus als presentator en niet als politiek tegenstrever.’

Hoofdredacteur
Lucie De Zutter:
‘Siegfried heeft nu nog veel meer zicht op wat er achter de schermen gebeurt dan vroeger’

Iedere vrijdag zal het Kamerlid een markant Gents politicus interviewen. ‘Voorlopig luidt de werktitel ‘Bracke op vrijdag’, omdat dat ongeveer zegt waarvoor het staat’, openbaart De Zutter. ‘Siegfried zal ook zichzelf interviewen – waarschijnlijk werken we dan met een hoogtechnologisch spiegeleffect. Hij heeft beloofd dat zéér kritisch te doen.’ Daarnaast zal Bracke reportages aan elkaar praten over het falende paarse beleid in Gent.

Nog veel belangrijker voor AVS is dat de zender nu ‘exclusief en in primeur’ mag bekendmaken wie het witte konijn is dat de derde plaats op de N-VA-lijst inneemt. ‘Dankzij Siegfried kunnen wij binnenkort vol trots de naam onthullen van een bekende flik die enkele maanden geleden gedefenestreerd werd als woordvoerder van het Gentse korps omdat hij een vertrouwelijk rapport had gelekt’, zegt De Zutter mysterieus.