Tienermeisjes geven het Nederlands vorm. 'kOmDe oOk naar de FUIF sgattekeuh?', zal een erg normale zin worden in de nieuwe spelling.

Nederlandse Taalunie maakt spelling soepeler

Na een lange adviesronde door 14-jarige meisjes heeft de Nederlandse Taalunie besloten om de spelling van het Nederlands drastisch te vereenvoudigden. Hoofdlettergebruik is voortaan willekeurig.

De Nederlandse Taalunie, waar zowel Nederland, Vlaanderen als Suriname lid van zijn, kampt al langer met een elitair en wereldvreemd imago. Opeenvolgende spellingshervormingen maakten het veel moedertaalsprekers enkel moeilijker, waardoor ze zichzelf niet meer konden verstaan. ‘We hebben daarom besloten het roer om te gooien en advies te vragen aan de jeugd. Zij zijn immers de toekomst van de taal’, zegt Henk Worsten, woordvoerder van de Taalunie.

Omdat algemeen aangenomen wordt dat vrouwen taalgevoeliger zijn en zij effectief ook meer woorden gebruiken dan mannen, stelde Worsten een comité samen van dertig veertienjarige meisjes uit het hele taalgebied. Hun adviezen werden gebundeld en na een beraadslaging van één week overhandigd aan de Taalunie. ‘De adviezen die we kregen, getuigden van een enorme rijkheid en fris taalinzicht. We hebben ze grotendeels intact overgenomen’, zegt Worsten. ‘Zo is het Nederlands letterlijk weer bij de les om mee te kunnen met de nieuwste ontwikkelingen.’

De grootste wijziging is dat de dt-regel verdwijnt. Voortaan mogen taalgebruikers op het einde van een woord een ‘d’, ‘t’, of ‘dt’ kiezen als ze een ‘t’ horen. Doffe eindklanken mogen vanaf nu als ‘euh’ geschreven worden, voornamelijk in verkleinwoorden. De lettercombinatie ‘ch’ wordt, naargelang de uitspraak, overal vervangen door ‘sh’ (als in ‘pocheren’) of ‘g’ (als in ‘nacht’). De vierde grote innovatie is dat de Nederlandse Taalunie het willekeurig gebruik van leestekens en hoofdletters toelaat.

VRT-journalist Wim De Vilder beet de spits af door onmiddellijk in de nieuwe spelling te gaan tweeten: ‘Allokeuhs almaal! Egt *~zOt~* die niewe spelling, maar kep et goe bestudeert en tis wel shik zo!’

Leraars Nederlands reageerden overal positief. ‘Nu zullen we gelukkig niet meer de helft van de klas moeten buizen. De leerlingen gebruiken de nieuwe spelregels al uit zichzelf’, verzucht een leerkracht op een onderwijsforum.

Wim De Vilder:
‘Egt *~zOt~* die niewe spelling, maar kep et goe bestudeert’

Alleen in Franstalig België tekende men protest aan: ‘Net nu we het Nederlands onder de knie krijgen en beginnen te appreciëren, doen ze dit’, schrijft een onthutste Joelle Milquet (cdH) op haar blog. ‘Willen ze gewoon niet dat we het kunnen, of zijn ze intellectueel niet in staat om het te geloven?’