De conclusie van professor De Vliegher is helder: 'Als het niet lukt het aantal bedrijfswagens af te bouwen, moeten we het aantal bedrijven verminderen.'

‘Niet het aantal bedrijfswagens is het probleem, maar het aantal bedrijven’

Er is slechts één oplossing om het probleem van vervuilende bedrijfswagens aan te pakken, en dat is het aantal bedrijven verminderen. Dat concludeert de Bond Beter Leefmilieu (BBL) op basis van een studie van professor Kristel De Vliegher (VUB).

Dat bedrijfswagens vervuilender zijn dan privéwagens, is al langer bekend. Nu blijkt ook dat het probleem niet met zachte maatregelen kan opgelost worden, en dat een harde aanpak zich opdringt. ‘België heeft te veel bedrijfswagens’, duidt Jan Turf, beleidscoördinator bij de BBL. ‘Die worden hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt, en worden ook méér gebruikt dan privéwagens. De gemiddelde bedrijfswagen is bovendien zwaarder en groter dan de privéwagen die hij vervangt. Dat alles is erg belastend voor ons milieu.’ Daarom bestelde de BBL een studie bij professor Kristel De Vliegher, een autoriteit inzake transporteconomie. De conclusie van dat rapport kwam als een verrassing: niet de wagens vormen het probleem dat moet aangepakt worden, maar wel de bedrijven.

De Vliegher windt er geen doekjes om: ‘Ondanks recente maatregelen van de overheid om groene bedrijfswagens te stimuleren, blijven er te veel vervuilende bedrijfswagens op onze wegen. Slechts 27 procent van de bedrijfswagens die worden ingeschreven, hebben een uitstoot van minder dan 115 gr/m². Bij privéwagens is dat 35 procent. Die scheeftrekking kan niet blijven duren. De zachte beleidsmaatregelen hebben duidelijk gefaald. Daarom zijn drastischer ingrepen nodig. Als bedrijven het aantal vervuilende bedrijfswagens niet willen verminderen, dan moet de overheid het aantal bedrijven maar verminderen. Het is een kwestie van simpele wiskunde: als er minder bedrijven zijn, zijn er ook minder bedrijfswagens. En dat heeft een positief effect op de totale uitstoot van het ganse Belgische wagenpark. Rekent u het maar na.’

Dat de Europese Unie recent heeft beslist om autoconstructeurs te verplichten om de gemiddelde uitstoot van bedrijfswagens te beperken tot 147 gram per kilometer, maakt geen indruk op De Vliegher. ‘147 is nog altijd geen 115, hé. En de Europese Unie is toch volledig in handen van de metaallobby, waarvan de autolobby deel uitmaakt. Het is niet toevallig dat Europa zich tot voor 45 jaar nog onbeschaamd Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal noemde.’

Het rapport geeft vier scenario’s voor een drastische inperking van het aantal bedrijven, gaande van het laten doodbloeden door het schrappen van alle steunmaatregelen van de overheid, tot verplichte eliminatie van een percentage bedrijven door lottrekking. Voor de BBL liggen alle opties nog open, aldus Turf, ‘al hebben we een voorkeur voor het scenario waarin enkel nog bedrijven worden gedoogd die grote jaarlijkse donaties doen aan koepelfederaties van milieuverenigingen’.

De BBL heeft een voorkeur voor een systeem waarin alleen bedrijven worden gedoogd die grote jaarlijkse donaties doen aan koepelfederaties van milieuverenigingen

Mobiliteitsorganisatie Touring liet reeds weten het voorstel van professor De Vliegher en de BLL onaanvaardbaar te vinden en alles te zullen doen om het te kelderen. Als reactie daarop verspreidde concurrent VAB het bericht dat ze het voorstel ernstig nemen en bereid zijn ten volle aan de uitwerking ervan mee te werken.