verkeersveiligheid

De conclusie van professor De Vliegher is helder: 'Als het niet lukt het aantal bedrijfswagens af te bouwen, moeten we het aantal bedrijven verminderen.'

‘Niet het aantal bedrijfswagens is het probleem, maar het aantal bedrijven’

Er is slechts één oplossing om het probleem van vervuilende bedrijfswagens aan te pakken, en dat is het aantal bedrijven verminderen. Dat concludeert de Bond Beter Leefmilieu (BBL) op basis van een studie van professor Kristel De Vliegher (VUB).