Franse staatsgrasmaaiers van het ministerie van verkeer maken de ruimte vrij voor prostituees langs een route départementale.

Prostituees maken Frans verkeer veiliger

Frankrijk voert de strijd tegen buitenlandse snelheidsduivels in de zomermaanden op. Prostituees langs de routes départementales moten mannelijke bestuurders overhalen trager te rijden.

Wie dezer dagen de zon opzocht bij onze zuiderburen en als alternatief voor de propvolle autosnelwegen koos voor de departementale wegen kon in bepaalde regio’s geconfronteerd met dichte drommen prostituees langs de kant van de weg. Op elke noodparking staat een schaarsgeklede dame, vaak met exotische gelaatstrekken en steeds bijzonder kortgerokt.

Navraag leert dat de dames het laatste wapen zijn dat het ministerie van verkeersveiligheid inzet in zijn strijd tegen, vaak buitenlandse, hardrijders.  De Franse minister van verkeer,  Jean–Claude Gayssot, verklaart dat de repressieve aanpak bewezen heeft vooral te falen. “De hedendaagse pedagogie leert ons dat kinderen in het bijzonder, maar mensen in het algemeen, veel sneller leren als je hen positief stimuleert dan wanneer je hen straft. Door automobilisten met een mooi uitzicht op de Franse natuur (sic) te belonen, willen we de snelheid terugdringen.”

Touche pas à ma pute!

De Franse feministische groep Bordel spreekt schande van het initiatief. Ze verklaren dat dergelijk weerzinwekkend idee enkel uit het brein van één de vrouwonvriendelijke macho’s uit het kabinet Sarkozy kan komen. De vrouwen worden volgens de actie-groep niet enkel tot lustobject, maar nu ook tot verkeersveiligheidsobject gedegradeerd. Ze komen daarmee op dezelfde hoogte als vluchtheuvels en bloembakken op straten in woonwijken, vindt Bordel.

Volgens Gayssot klopt de kritiek niet. De vrouwen zijn enkel om naar te kijken, niet om aan te raken. In deze speelt, volgens de minister, het principe Touche pas à ma pute! Automobilisten die remmen en oneerbare voorstellen worden alsnog beboet door een gendarme, die verscholen zit achter de bosjes.

melkkoeien

Volgens de automobilistenvereniging Touring is het weer één van die ‘dwaze Franse verkeersregels’ die de Fransen gebruiken om automobilisten uit te melken. We raden aan dat iedereen die in het kader van de ‘touche pas à ma pute’-wet worden beboet, de boete niet te betalen. “Wij zullen de boetes verzamelen en de zaak aanhangig maken voor het Europees Hof. Volgens onze juristen is in deze zeer duidelijk sprake van uitlokking.”

Sarkozy

Het kabinet van de Franse premier Sarkozy laat in een persbericht nog weten dat de eerste minister volledig achter het idee van zijn minister Gayssot staat, maar “geen enkele van de schaarsgeklede vrouwen langs de kant van de weg kent.”