Ben Weyts wil zich niet verschuilen achter de eclips. 'Maar wat kun je ertegen beginnen dat mensen in de gracht rijden?'

‘Verkeersdoden tijdens eclips tellen niet mee’

De honderden verkeersdoden die de zonsverduistering heeft veroorzaakt, worden niet opgenomen in de statistieken. 'De omstandigheden waren te uitzonderlijk', verklaart minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Zonsverduisteringen vormen in de toekomst een potentieel gevaar voor de weggebruiker. Tot die vaststelling komen verkeersdeskundigen van het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts nadat honderden voetgangers, fietsers en automobilisten om het leven zijn gekomen tijdens de eclips van vanochtend.

De slachtoffers worden evenwel niet opgenomen in de officiële statistieken. ‘Een geval van overmacht, hé. Niets aan te doen’, beslist Weyts. ‘Het licht gaat uit, mensen zijn in de war en botsen tegen elkaar. Of ze rijden met hun klieken en hun klakken in de gracht, enzovoort. Allemaal zeer spijtig, maar wat kun je ertegen beginnen?’

Toch denkt het Vlaams Verkeerscentrum aan sensibilisering voor het geval er ooit nog een gedeeltelijke of volledige verduistering plaatsvindt. Ook zijn er structurele maatregelen mogelijk. ‘Een georganiseerde kijkfile kan bijvoorbeeld soelaas bieden voor mensen die een glimp willen opvangen van het natuurfenomeen, maar per se in hun auto willen zitten’, zegt Hajo Beeckman van het Verkeerscentrum.

Ook moeten fietsers zich beter aanpassen aan hun omgeving. ‘De zichtbaarheid van fietsers tijdens een zonsverduistering is een probleem’, erkent Weyts. ‘Fietsers houden onvoldoende rekening met de risico’s die een eclips met zich meebrengt.’

Het kabinet-Weyts denkt er daarom aan reflecterende banden te verplichten voor alle weggebruikers. ‘Wie tijdens een zonsverduistering met niet-reflecterende banden rondrijdt, moet geverbaliseerd worden’, vindt Weyts. ‘Dat geldt ook voor voetgangers. Niets houdt een voetganger tegen om een reflecterende band te dragen.’

Ben Weyts:
‘Een geval van overmacht, hé. Niets aan te doen’

In zijn hoedanigheid van minister van Dierenwelzijn wil Weyts die verplichting eventueel uitbreiden naar amfibieën en andere bedreigde diersoorten die zonder te kijken de weg oversteken.