Een studente lerarenopleiding veegt een rekenfout weg. Door te veel te focussen op hun pensioen kunnen leraars in spe zich nergens anders meer op concentreren.

Leraars: ‘Pensioen belangrijker dan kennis’

De algemene kennis van veel studenten in de lerarenopleidingen is ondermaats. De toekomstige leerkrachten wijten dat aan hun grote bezorgdheid over de pensioenleeftijd.

Leraars in spe zijn in het beste geval vakidioten. Doorgaans weten ze van toeten noch blazen. Slechts 15 procent van de ondervraagden beseft dat Marc Dutroux in de abdij van Averbode verblijft. Meer dan de helft weet niet dat een stinkende foef de voornaamste reden is voor echtscheidingen. Slechts één op de tien studenten heeft ‘ooit eens ergens gelezen’ dat mensen die graag kak eten vaker single zijn.

Het is maar een kleine greep uit de choquerende resultaten van een recent onderzoek van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim). Aan de hand van een lerarentest peilden docenten Jan Swerts en Kurt Monten naar de algemene kennis van toekomstige leerkrachten.

Zowel de onderzoekers als de vakbonden stippen echter aan dat er verzachtende omstandigheden zijn. ‘De studenten maken zich zorgen over de leeftijd waarop ze op pensioen zullen kunnen gaan. De pensioenhervorming van de federale regering heeft repercussies op de sector onderwijs, maar er heerst nog veel onduidelijkheid’, zegt Marnix Heyndrickx, secretaris van de liberale onderwijsbond VSOA. ‘Een toekomstige leerkracht wil zich eerst en vooral goed informeren over het pensioenstelsel. Algemene kennis komt slechts op de tweede plaats.’

‘Het is frustrerend om te vernemen dat wij twee jaar langer zullen moeten werken dan de huidige leraars’, pruilt Peter Demeester (21), student aan de HoGent. Zijn klasgenote Lou Moerenhout (20) beaamt: ‘De Vlaamse regering heeft een akkoord afgesloten met de vakbonden omtrent de uitstapregeling voor leerkrachten, maar daar zijn wij vet mee. Het TBS-systeem, of de terbeschikkingsstelling, zal langzaam uitdoven. Dat betekent dat wij minstens tot ons zestigste voor de klas zullen moeten staan. Als je dat weet, ga je niet met volle goesting gazetten lezen. Ons pensioen is belangrijker dan algemene kennis.’

Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) zegt begrip te hebben voor de onrust. ‘De meerderheid der leraars zal pas op zestig jaar op pensioen kunnen gaan. Dat is geen prettig vooruitzicht’, beseft de socialist. ‘Tegen dan ben je stilaan incontinent en hardhorig, word je vaker geplaagd door winderigheid en verspreid je reeds een oudemensengeur. Met dergelijke kwaaltjes wil je niet meer staan lesgeven. Ik versta dat dat tot bezorgdheid leidt bij de huidige generatie studenten.’

Pascal Smet:
‘Studenten vrezen dat ze zullen moeten lesgeven tot ze incontinent en hardhorig zijn’

Volgens Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs, ligt het probleem niet bij de studenten, maar bij de thuisomgeving. ‘Studenten worden door hun ouders te hard gestimuleerd om hun arbeidsvoorwaarden grondig te bestuderen’, meent Van Hecke. ‘Daardoor staan zij minder open voor de veelheid aan onbenullige feitjes waarmee ze leerlingen kunnen imponeren. Zeg mij, wat is de educatieve meerwaarde van een leraar die je van naadje tot draadje kan uitleggen hoe het pensioenstelsel in elkaar zit?’